Um safnið

Menningarstefna Seltjarnarness

Menningarstefna Seltjarnarnesbæjar

Menningastefna Seltjarnarnesbæjar Pdf skjal 236 kb

HLUTVERK

Tilgangur menningarstefnu Seltjarnarness er að íbúar bæjarins fái notið menningar- og menningarstarfs. Leiðarljós stefnunnar er að efla áhuga, löngun og möguleika bæjarbúa til að njóta menningar.

MARKMIÐ

 • Menningarstarf verði veigamikill þáttur í bæjarlífinu árið um kring, efli bæjarbrag og ímynd Seltjarnarness út á við.
 • Listræn ásýnd bæjarins verði styrkt.
 • Markvisst verði unnið að listuppeldi barna og unglinga svo að menning og listsköpun verði sjálfsagður og eðlilegur þáttur í lífi þeirra.
 • Sérstæð náttúra Seltjarnarness verði að fremsta megni þætt saman við list og listsköpun.
 • Upplýsingar um menningu og menningarstarfsemi verði aðgengilegar og vel kynntar.
 • Starfsemi safna innan bæjarins verði aukin og þess gætt að þau hafi aðdráttarafl fyrir alla aldurshópa.
 • Umsjón listaverka í eigu bæjarins sé fagleg og viðhald þeirra reglubundið.

LEIÐIR

 • 3-4 daga menningarhátíð haldin annað hvert ár
 • Bæjarlistamaður Seltjarnarness útnefndur árlega.
 • Aðstaða til listsköpunar, listviðburða og listsýninga bætt samfara annarri uppbyggingu í bæjarfélaginu.
 • Listamenn búsettir á Seltjarnarnesi hvattir til að taka virkari þátt í samfélaginu s.s. með samstarfi við skóla bæjarins og aðrar stofnanir.
 • Skapaður vettvangur fyrir starfandi listamenn á Seltjarnarnesi til að kynna sig og verk sín.
 • Listræn og menningarleg sjónarmið verði sjálfsagður hluti af allri skipulagsvinnu bæjarins
 • Sögu, menningu og minjum bæjarins verði haldið á lofti á lifandi og framsækinn hátt
 • Bókasafnið sé öflug menningar- og upplýsingamiðstöð .
 • Stuðlað verði að þróunar- og frumkvöðlastarfsemi í tengslum við listmenntun barna og unglinga.
 • Ungu fólki verði gefinn kostur á að stunda listræna sköpun undir handleiðslu fagfólks.
 • Stuðlað verði að virku menningarsamstarfi milli allra aldurshópa.
 • Seltjarnarnes verði opið fyrir listrænu samstarfi við önnur bæjarfélög sem og listamenn búsetta utan sveitarfélagins.

Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá