Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Fréttir og útgefið efni
Fréttir

Skóla- og frístundastarf - viðmið er snúa að tilslökunum frá samkomubanni og sóttvarnaráðstöfunum vegna Covid-19 frá 4. maí.

28.4.2020

Embætti landlæknis og Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra hafa gefið út leiðbeiningar er varða skóla- og frístundastarf frá 4. maí  https://www.ahs.is/wp-content/uploads/2020/04/Tilslakanir-%C3%A1-takm%C3%B6rkunum-4.-ma%C3%AD-%E2%80%93-fj%C3%B6ldatakm%C3%B6rkun-sk%C3%B3lar.pdf

Fræðslustjórar höfuðborgarsvæðisins hafa í framhaldi unnið í sameiningu neðangreind viðmið sem höfð verða til hliðsjónar í útfærslu á skóla og frístundastarfi hvers sveitarfélags. Skólastjórnendur hjá Seltjarnarnesbæ munu upplýsa foreldra og forráðamenn með útsendingu tölvupósta um nákvæmt fyrirkomulag hverrar stofnunar/skólastigs fyrir sig.

Viðmið um skóla- og frístundastarf frá 4. maí:

Í auglýsingu stjórnvalda um takmörkun á samkomum vegna farsóttar, dagsett 21. apríl 2020 segir í 8. grein um takmörkun gildissviðs:

Ákvæði 3., 4. og 5. gr. auglýsingar þessarar taka ekki til nemenda í starfsemi leik- og grunn­skóla þannig að þar sé hægt að halda óskertri vistun og kennslu. Sama á við um starfsemi dag­foreldra, frístundaheimila, félagsmiðstöðva og aðra lögbundna þjónustu á leik- og grunnskólastigi. Í því felst að ekki eru takmarkanir á því hversu margir nemendur geti verið saman komnir eða nálægð þeirra í framang­reindri starfsemi, þ.m.t. í frímínútum og mötuneyti. Öðrum en nemendum ber í framan­greindri starfsemi að fara eftir ákvæðum auglýsingarinnar eins og unnt er.


Viðkvæmir hópar

 • Starfsmenn og nemendur sem eru í skilgreindum áhættuhópum vegna Covid-19 haldi sig heima þar til leiðbeiningar um annað koma frá stjórnvöldum. Nauðsynlegt er að starfsfólk skili inn læknisvottorði þar um.
 • Starfsfólk og börn með kvef- eða flensueinkenni komi ekki í skóla- eða frístundastarf.
 • Ef foreldrar eða aðrir heimilismeðlimir ungra barna sem ekki geta virt eða skilið fjarlægðarmörk, sitja fyrirskipaða sóttkví.  Gildir áfram að börnin taki ekki þátt í skóla- og frístundastarfi. 
 • Ef brýnar ástæður eru til geta foreldrar sótt um leyfi fyrir börn sín frá skólasókn.  Slíkar beiðnir skulu vera skriflegar og þar staðfesta foreldrar að þeir beri fulla ábyrgð á námi nemenda á meðan leyfi varir.  Leyfisbeiðnir eru lagðar fram í nemendaverndarráði áður en að skólastjóri tekur ákvörðun um samþykki eða synjun.
 • Ef leyfi er samþykkt hefur umsjónarkennari samband við nemanda og foreldra 2-3 sinnum í viku til að fylgjast með líðan og framgangi náms.

Almenn sóttgát
 • Áfram skal gera ráð fyrir viðbótarþrifum og sprittun í skóla- og frístundastarfi.
 • Áfram skal gætt sóttgátar í allri umgengni um húsnæði og í samskiptum.
 • Fullorðnir skulu halda 2 metra fjarlægð sín á milli eins og aðstæður leyfa og ekki er heimilt að fleiri en 50 fullorðnir komi saman í sama rými.


Starfsmenn

 • Mikilvægt er að allri smitgát sé viðhaldið, sérstaklega í sameiginlegum rýmum sem margir nýta s.s. salerni og kaffistofur. 
 • Ekki séu haldir starfsmannafundir nema að hægt sé að viðhafa 2 metra fjarlægðarregluna og þá aldrei með fleiri en 50 manns.
 • Undirbúningstímar starfsfólks verði teknir heima ef aðstæður hamla 2 metra reglunni.
 • Starfsmenn fjölskyldusviðs sem vinna á fleiri en einni starfsstöð geta aftur hafið venjulega vinnu frá 4. maí. 

 

Dagforeldrar

 • Starfsemi dagforeldra verður með venjubundnum hætti.

 

Starf í leikskóla

 • Opnunartími leikskóla verður 7:45 – 16:30 og í lok dags verði gengið frá og næsti dagur undirbúinn.

Kennsla í grunnskóla

 • Almenn kennsla hefst samkvæmt stundaskrá.  Þetta á við um allar list- og verkgreinar, íþróttir og sund og bóklega kennslu.  Hvatt er til þess að íþróttakennsla sé utandyra líkt og tíðkast gjarnan á vordögum. 

Frímínútur og útivera

 • Frímínútur og útivera sé með hefðbundnum hætti en hvatt er til þess að skipulagðir séu leikir á skólalóð/útisvæði grunnskóla til að nemendur njóti frímínútna í ríkara mæli.

Mötuneyti

 • Matarþjónusta fyrir börn verði með venjubundnum hætti.  
 • Í matarþjónustu við starfsfólk skal áfram gæta smitgátar. Forðast skal óvarin matvæli s.s. ávaxtabita úr skál.

 

Viðburðir, vettvangsferðir og skólaakstur

 • Áhersla sé lögð á vettvangsferðir og nýtingu náttúru- og leiksvæða í nágrenni leik-, grunnskóla og frístundaheimila samhliða hefðbundinni útiveru.
 • Vettvangsferðir með rútum og strætó eru heimilar.
 • Sveitaferðir leikskóla með þátttöku foreldra falli niður eða verði skipulagðar með öðrum hætti.
 • Ekki sé farið í gistiferðir s.s. í skólabúðir og útskriftarferðir nema hægt sé að tryggja smitgát á milli fullorðinna einstaklinga (þar með talið 2 metra regluna) og allar sóttvarnir í gistihúsnæði.  
 • Ekki verði haldnar vorhátíðir skóla eða aðrir slíkir viðburðir með þátttöku foreldra.
 • Útskriftarathafnir þurfa að taka mið af þessum leiðbeiningum, þ.e. séu án aðkomu foreldra, fjöldi starfsmanna í rými sé ekki meiri en 50 og þeir geti haldið 2 metra regluna. Hugað sé að því að nýta „fjarfundatækni“ til að bjóða upp á óbeina þátttöku.

 

Frístundaheimili

 • Starfsemi frístundaheimila verður með venjubundnum hætti. 


Félagsmiðstöðvar

 • Starfsemi félagsmiðstöðva verður með venjubundnum hætti.

 

Samstarf við aðra skóla eða frístundaheimili

 • Samstarf milli leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla og frístundaheimila er með venjubundnum hætti en starfsmenn sýni eins og í öðrum aðstæðum smitgát, fjarlægðar- og fjöldatakmörk.

 

Foreldrar

 • Viðburðir í skóla- og frístundastarfi verði án þátttöku foreldra. Hugað sé að því að nýta „fjarfundatækni“ til að bjóða upp á óbeina þátttöku.
 • Foreldrar komi ekki inn í grunnskóla og frístundaheimili nema nauðsynlegt sé.
 • Foreldrar komi áfram aðeins inn í anddyri eða fataklefa í leikskóla og aðeins einn með hverju barni.
 • Fundir skóla með einstaka foreldrum eru heimilir í þar til skilgreindum rýmum ef hægt er að fylgja viðmiðum um smitgát.

 

Þjónusta við skóla og nemendur

 • Þjónusta þjónustumiðstöðvar og fjölskyldusviðs við skóla- og frístundastarf verði með venjubundnum hætti. Æskilegt að hafa fjarfundi þar sem það er kostur en hægt að halda fundi á staðnum ef smitgát er viðhöfð.
 • Iðnaðarmenn og birgjar þurfa að sýna ítrustu sóttgátt innan veggja starfsstöðva fjölskldusviðs.
 • Forðast skal að gestir og aðrir utanaðkomandi noti vinnuaðstöðu, kaffistofu og salerni starfsmanna viðkomandi skóla.

 

Tónlistarskóli og lúðrasveitir

 • Kennsla verður með venjubundnum hætti. Fjarkennsla getur áfram verið valkostur eftir því sem hentar og við á. Æfingar lúðraveita hefjast að nýju.
 • Kennarar geta kennt í fleirum en einum skóla en skulu ekki fara á kaffistofu starfsmanna viðkomandi grunnskóla og skulu gæta ítrustu sóttvarna í allri umgengni.

Senda grein

Fréttir og útgefið efni
Leitaðu í eldri fréttum

Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: