Stjórnsýsla

Stefna og samþykktir

Reglur um tilnefningu bæjarlistamanns Seltjarnarness

  1. Menningarnefnd Seltjarnarness veitir ár hvert listamanni sem búsettur er á Seltjarnarnesi nafnbótina Bæjarlistamaður Seltjarnarness. Nafnbótinni fylgir starfsstyrkur í samræmi við fjárhagsáætlun bæjarins ár hvert.
  2. Menningarnefnd auglýsir eftir umsóknum og/eða óskar eftir rökstuddum ábendingum um bæjarlistamann, en er þó ekki bundin af slíkum ábendingum. Auglýst skal í dagblöðum og þeim bæjarblöðum sem út koma hverju sinni. Skal umsóknum og/eða ábendingum skilað fyrir 25. nóvember ár hvert.
    Bæjarlistamaður skal tilnefndur í upphafi nýs árs og skal listamaðurinn bera titil þess árs sem nýhafið er.

  3. Listamenn, sem hafa framfæri af list sinni að einhverju eða öllu leyti og eiga lögheimili á Seltjarnarnesi, eiga rétt á að sækja um nafnbótina og starfsstyrkinn hverju sinni. Í umsókninni skal koma fram á hvern hátt listamaðurinn hugsi sér að láta Seltirninga njóta listar sinnar.
  4. Þegar umsóknir eru metnar skal tekið mið af þeim viðurkenningum sem umsækjanda hafa hlotnast og útbreiðslu verka hans.
  5. Menningarnefnd áskilur sér rétt til að listamaðurinn leyfi Seltirningum að njóta listar sinnar a.m.k. einu sinni á því ári sem hann ber nafnbótina bænum að kostnaðarlausu. T.d. með sýningar- eða tónleikahaldi, samstarfi við félög bæjarins og skóla, eldri borgara og/eða aðra listamenn sem koma fram á Seltjarnarnesi. Menningarnefnd útvegar viðeigandi húsnæði til listviðburða ef þörf er á. Í lok árs skal bæjarlistamaður gera menningarnefnd stuttlega grein fyrir því á hvern hátt Seltirningar hafa notið listar hans á því ári sem er að líða
  6. Ennfremur mælist nefndin til þess að „Bæjarlistamaður Seltjarnarness“ láti nafnbótina koma fram sem víðast.

Samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarness 26. mars 2003 með síðari breytingum 15. desember 2004, 9. nóvember 2005 og 8. júní 2011 og 4. september 2014.

 Senda greinGott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: