Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Stjórnsýsla
Skipurit

Skipurit Seltjarnarnesbæjar

Skipurit Seltjarnarnesbæjar var samþykkt í bæjarstjórn 20. febrúar 2020 og tók gildi 1. mars 2020.

Bæjarstjórn fer með stjórn Seltjarnarneskaupstaðar samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga og annarra laga. Jafnframt fer bæjarstjórinn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum bæjarfélagsins að svo miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn.

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga, reglugerða og samþykktar þessarar. Nefndir heyra undir bæjarstjórn og er kosið m.a. í eftirfarandi nefndir: Fjölskyldunefnd, Menningarnefnd, Skipulags- og umferðarnefnd, Skólanefnd, Íþrótta- og tómstundanefnd og Umhverfisnefnd.

Undir bæjarstjórn heyrir einnig bæjarstjóri sem sér um daglega starfsemi bæjarins.

Í skipuritinu er stjórnsýslu og rekstri skipt upp í fjögur svið. Á hverju sviði er einn sviðsstjóri sem ber ábyrgð gagnvart bæjarstjóra á öllum málaflokkum sem undir sviðið heyra. Sviðin eru eftirfarandi:

Fjölskyldusvið

Skipulags- og umhverfissvið

Fjármálasvið

Þjónustu- og samskiptasvið

Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: