Stjórnsýsla

Skipurit Seltjarnarnesbæjar

Skipurit Seltjarnarnesbæjar var samþykkt í bæjarstjórn 8. september 2010 og tók gildi 1. október 2010.

Bæjarstjórn fer með stjórn Seltjarnarneskaupstaðar samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga og annarra laga. Jafnframt fer bæjarstjórinn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum bæjarfélagsins að svo miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn.

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga, reglugerða og samþykktar þessarar. Nefndir heyra undir bæjarstjórn og er kosið m.a. í eftirfarandi nefndir: Félagsmálaráð, Fjárhags- og launanefnd, Menningarnefnd, Skipulags- og mannvirkjanefnd, Skólanefnd, Umhverfisnefnd og Æskulýðs- og íþróttaráð.

Undir bæjarstjórn heyrir einnig bæjarstjóri sem sér um daglega starfsemi bæjarins.

Starfseminni er skipt í a.m.k. sex verkefnasvið í nýju stjórnskipulagi fyrir sveitarfélagið sem fyrsta áfanga í að taka upp flatt stjórnskipulag. Verkefnasviðin eru fjármála- og stjórnsýslusvið, bygginga- og umhverfissvið, félagsþjónustusvið, fræðslusvið, menningarsvið og íþrótta-, tómstunda- og æskulýðssvið.


Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: