Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Stjórnsýsla
Gjaldskrár

Álagning fasteignagjalda og útsvars fyrir árið 2021

útsvar, fasteignagjöld, lóðaleiga, vatnsskattur, fráveitugjald, sorp- og urðunargjald

Álagningaseðill fasteignagjalda er birtur á island.is opnað með íslykli eða rafrænum skilríkjum og farið á Mínar síður og þaðan í Pósthólf (grænt box).

island.is


Álagningaseðlar eru nú eingöngu sendir út til þeirra sem fæddir eru 1939 og fyrr.

Eftirfarandi álagningarreglur vegna ársins 2021 voru samþykktar í bæjarstjórn:

Álagning útsvars 

Útsvarsprósenta árið 2021 er 13,70%

Fasteignagjöld:

Gjöld Íbúðarhúsnæði Atvinnuhúsnæði
Fasteignaskattur 0,175% af fasteignamati. 1,1875% af fasteignamati.
Lóðaleiga 0,40% af fasteignamati lóðar 1,75% af fasteignamati lóðar
Vatnsgjald 0,09% af fasteignamati.* 0,09% af fasteignamati.*
Sorp- og urðunargjald kr. 42.612 pr. íbúð/tunnu kr. 42.612 pr. matseiningu
Fráveitugjald 0,15% af fasteignamati. 0,15% af fasteignamati.

*Aukavatnsskattur leggst á stórnotendur skv. mæli kr. 40,50,- pr m3

Gjalddagar fasteignagjalda 2021 verða 10, þ.e. 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september og 15. október og eindagar 15. dags næsta mánaðar eftir gjalddaga.

Lækkun/niðurfelling fasteignaskatts og holræsagjalds/fráveitugjald til elli- og örorkulífeyrisþega skv. samþykkt þar um verður:

Afsláttur er hlutfallslegur og miðast við tekjur síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. Forsendur eru því tekjuviðmið einstaklinga annars vegar og hjóna og fólks í skráðri sambúð hins vegar.

Afsláttur 2021
% Einstaklingar
100% 0 5.013.000
75% 5.013.001 5.124.000
50% 5.124.001 5.235.000
25% 5.235.001 5.347.000
Afsláttur 2021
% Hjón/fólk í skráðri sambúð
100% 0 6.405.000
75% 6.405.001 6.851.000
50% 6.851.001 7.297.000
25% 7.297.001 7.742.000

Notuð er heimild til þess að lækka fráveitugjald hjá tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum.

Afslátturinn af fráveitugjaldi er reiknaður út og meðhöndlaður með sama hætti og afsláttur af fasteignaskatti, skv ofanskráðu.

Ekki þarf að sækja um lækkunina. Gerður verður vélrænn samanburður tekna samkvæmt skattframtali 2020 við afsláttarviðmiðun Seltjarnarnesbæjar. Nú verða afslættir dregnir frá strax við álagningu gjaldanna. (Ath. að fjármagnstekjur falla undir tekjur)

Reglur um lækkun og niðurfellingu fasteignaskatts tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega.

Skráð afnot fasteignar í fasteignaskrá ræður skattflokki. Vinsamlegast athugið að breytingar á skráðri notkun fasteignar er háð byggingarleyfi Skipulags- og byggingarfulltrúa Seltjarnarnesbæjar. Ef afnotum fasteignar, sem metin er sem ein heild, er á þann veg háttað að greiða ber fasteignaskatt af henni samkvæmt fleiri en einum gjaldflokki, t.d. ef íbúðarhúsnæði er að hluta til notað fyrir ferðaþjónustu, þar á meðal heimagistingu, ákveður byggingarfulltrúi hlutfallslega skiptingu milli gjaldflokka.

A-skattflokkur 0,175% af fasteignamati
Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, hesthús, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.

B-skattflokkur 1,32% af fasteignarmati
Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.

C-skattflokkur 1,1875 % af fasteignarmati
Allar aðrar fasteignir, svo sem iðnaðar-, skrifstofu-, og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu, þar á meðal heimagisting.


 


 

 
Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: