Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Stjórnsýsla
Nesið okkar

NESIÐ OKKAR  2018

Nesið okkar

NESIÐ OKKAR er nýtt samráðsverkefni íbúa og bæjarins um forgangsröðun og úthlutun fjármagns til smærri nýrra framkvæmda og viðhaldsverkefna á Seltjarnarnesi í sumar. Verkefnið skiptist í þrjá hluta; hugmyndasöfnun, íbúakosningu og framkvæmd. Hugmyndasöfnunin stendur til 11 mars 2018. Íbúakosning stendur til og með 24. apríl  TAKTU ÞÁTT

                                                      Nesið okkar - rafræn kosning

UM NESIÐ OKKAR 2018:

NESIÐ OKKAR er nýtt samráðsverkefni íbúa og bæjarins. Bæjarbúum, 16 ára og eldri og með lögheimili á Seltjarnarnesi gefst nú tækifæri til að hafa lýðræðisleg áhrif á forgangsröðun og úthlutun 10.000.000 kr. af framkvæmdafé sumar­sins sem fara eiga til smærri nýrra framkvæmda og viðhaldsverkefna á Seltjarnarnesi. 

Þetta jákvæða verkefni skiptist í þrjá hluta; hugmyndasöfnun, íbúakosningu og framkvæmd. Íbúar eru eindregið hvattir til að taka þátt enda öllum frjálst að senda inn hugmyndir og taka þátt í umræðum um innsendar hugmyndir.

Samráðsvettvangurinn fer fram á netinu og er opinn öllum til skoðunar og þátttöku gegn skráningu og samþykki notendaskilmála. Skráðir notendur taka þátt með því að setja fram hugmyndir, skoða hugmyndir annarra, rökstyðja mál, segja skoðun sína eða gefa hugmyndum og rökum vægi með því að styðja eða vera á móti þeim.

Ferlið

VERKÁÆTLUN OG HELSTU TÍMASETNINGAR:

 • 20. febrúar – 11. mars: Hugmyndasöfnun fer fram hér á hugmyndavef verkefnisins. Seltirningar geta bæði sett inn sínar eigin hugmyndir, bætt við eða stutt hugmyndir annarra sem og komið með ábendingar.
 • 27. febrúar kl. 17.30 – 19.00: Íbúafundur í Valhúsaskóla þar sem verkefnið er kynnt og íbúum býðst að skila inn hugmyndum á staðnum.
 • 12. mars – 9. apríl: Matshópar, allar hugmyndir verða metnar af tveimur matshópum á vegum bæjarins. Fyrst verður kannað hvort að hugmyndin falli undir skilyrði verkefnisins og svo lagt mat á kostnað við hönnun og framkvæmd þeirra hugmynda sem það gera. Að lokum verður valið úr þeim hugmyndum og stillt upp 20 verkefnum fyrir íbúa að kjósa um.
 • 10. apríl – 24. apríl: Rafræn kosning Seltirninga um verkefni til framkvæmda sumarið 2018.
 • 26. apríl: Úrslit kosninganna opinberaðar. Í framhaldi hefst undirbúningur, hönnun og útboð auk þess sem að framkvæmdir fara í ferli þannig að þeim ljúki innan ársins.

Um leið og notandi setur fram hugmynd á NESIÐ OKKAR er litið á hana sem sameign bæjarbúa, enda getur upphafleg hugmynd tekið breytingum í því samráðsferli sem þessi vettvangur býður upp á. Seltjarnarnesbær áskilur sér rétt til að nota þær hugmyndir sem fram koma á þeim samráðsvettvangi sem NESIÐ OKKAR og ekki er greitt fyrir hugmyndirnar. 

VERKEFNIN ÞURFA AÐ UPPFYLLA SKILYRÐI TIL AÐ FARA Í KOSNINGAFERLIÐ: 

 • Nýtast hverfi eða íbúum bæjarins í heild.
 • Vera til fjárfestinga en ekki til rekstrar.
 • Vera framkvæmanleg án mjög flókins undirbúnings.
 • Líftími fjárfestingar skal vera að lágmarki fimm ár.
 • Tillögur samræmist skipulagi og/eða stefnu Seltjarnarnesbæjar.
 • Vera á fullu forræði Seltjarnarnesbæjar (innan bæjarmarka og ekki á landi í einkaeigu).
 • Varði ekki öryggismál sem falla undir lögbundið hlutverk Seltjarnarnesbæjar

Hugmyndin þarf að vera framkvæmanleg, skýr og lýsandi, þannig að aðrir eigi auðvelt með átta sig á því sem um er að ræða. Koma þarf fram um hvað verkefnið snýst og hvar nákvæm staðsetning er. Gott er að láta ljósmynd fylgja með hugmyndinni. Greinargóð lýsing auðveldar mat og því hvort hún nái athygli annarra íbúa ef hún kemst í kosningu. Starfsmenn geta óskað eftir nánari skýringum um hverja hugmynd.


Við innsendingu hugmynda á NESIÐ OKKAR er mikilvægt að hafa í huga að Seltjarnarnesbær er stjórnvald sem starfar eftir lögum og reglum og hefur ákveðið verksvið. Í ljósi þess er ekki er sjálfgefið að unnt verði að taka allar hugmyndir til formlegar meðferðar. Ekki er um að ræða íbúakosningu í skilningi 107.gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011.


Matshópar fjalla um og meta allar innsendar hugmyndir sem koma inn á hugmyndavefinn NESIÐ OKKAR. Kanna hverjar uppfylla nauðsynleg skilyrði samkvæmt ofangreindum skilmálum verkefnisins, kostnaðarmeta hvert verkefni og velja þær hugmyndir sem komast áfram í ferlinu. Gera má ráð fyrir að keimlíkar hugmyndir kunni að taka breytingum, verða sameinaðar eða útfærðar eftir atvikum og eðli hugmyndanna. 20 verkefni komast áfram úr hugmyndasöfnuninni. Þær hugmyndir sem einhverra hluta vegna komast ekki áfram en þykja engu að síður góðar verður eftir atvikum vísað í viðeigandi farveg innan stjórnsýslunnar þar sem þær fá nánari skoðun og umfjöllun. Á NESIÐ OKKAR verður gerð grein fyrir málsmeðferð og afgreiðslu matshópanna þegar það liggur ljóst fyrir. 


NIÐURSTAÐA MATSHÓPA Á HUGMYNDUM ÚR HUGMYNDASÖFNUN 2018 

A) Þær 20 hugmyndir sem komust áfram úr hugmyndasöfnuninni og fara í íbúakosningu má sjá og kjósa um á rafrænum kosningavef verkefnisins NESIÐ OKKAR .

B) Eftirfarandi hugmyndir komust ekki áfram úr hugmyndasöfnuninni og má hér sjá útskýringu þess efnis. 

Siglinganámskeið 12-16 ára unglinga

 • Kallar á rekstur sjá skilmála verkefnisins; vera til fjárfestinga en ekki til rekstrar.
 • Hugmynd vísað til ÍTS    

Hjólastandur

 • Nú þegar er hægt að fara með hjól í óskilum í áhaldahús.

Opið bókhald

 • Er þegar fyrir hendi

Auka umferðaröryggi barna hjá Bakkavör

 • Varðar öryggismál sem falla undir lögbundið hlutverk Seltjarnarnesbæjar
 • Hugmynd vísað til skipulags- og umferðarnefndar.

Lágvær hraðahindrun

 • Varðar öryggismál sem falla undir lögbundið hlutverk Seltjarnarnesbæjar
 • Hugmynd vísað til skipulags- og umferðarnefndar.

Setja biðskyldu á fyrstu 2 botnlangana við Bollagarða

 • Varðar öryggismál sem falla undir lögbundið hlutverk Seltjarnarnesbæjar.
 • Hugmynd vísað til skipulags- og umferðarnefndar.

Opnanlegt þak á Eiðistorg og gras á miðjuna

 • Yfir kostnaði 10 m.kr. skv. skilmálum verkefnisins.

Hundagerði

 • Samræmist ekki gildandi skipulagi
 • Hugmynd vísað til skipulags- og umferðarnefndar.

Opna Gróttu á sumrin fyrir takmarkaðri umferð um eyjuna

 • Fellur ekki undir skilmála verkefnisins, ekki fjárfesting
 • Hugmynd vísað til umhverfisnefndar

Klifurvegg - í nýja íþróttahúsinu

 • Kallar á rekstur sjá skilmála verkefnisins; vera til fjárfestinga en ekki til rekstrar.

Hægja á umferð við Lindarbraut

 • Varðar öryggismál sem falla undir lögbundið hlutverk Seltjarnarnesbæjar
 • Hugmynd vísað til skipulags- og umferðarnefndar.

Lítil endurvinnslumóttaka

 • Kallar á rekstur sjá skilmála verkefnisins; vera til fjárfestinga en ekki til rekstrar.

Smábátahöfnin

 • Kallar á rekstur sjá skilmála verkefnisins; vera til fjárfestinga en ekki til rekstrar.

Hljóðmön milli Suðurstrandar og Unnarbrautar.

 • Hugmynd vísað til umfjöllunar skipulags- og umferðarnefndar.

Lækningaminjasafn

 • Yfir kostnaði 10 m.kr. skv. skilmálum verkefnisins.

Lækningaminjasafnið við Neströð

 • Yfir kostnaði 10 m.kr. skv. skilmálum verkefnisins.

Tjaldstæði

 • Fellur ekki undir skilmála verkefnisins, kallar á rekstur

Öryggismyndavélar við skóla og íþróttavelli

 • Varðar öryggismál sem falla undir lögbundið hlutverk Seltjarnarnesbæjar
 • Hugmynd vísað til skipulags- og umferðarnefndar.

Smábátahöfnin

 • Yfir kostnaði 10 m.kr. skv. skilmálum verkefnisins.
 • Kallar á rekstur sjá skilmála verkefnisins; vera til fjárfestingar en ekki til rekstrar.

Opinn ókeypis útipottur við Suðurströnd/Lindarbraut

 • Yfir kostnaði 10 m.kr. skv. skilmálum verkefnisins.
 • Kallar á rekstur sjá skilmála verkefnisins; vera til fjárfestinga en ekki til rekstrar.

Yfirbygging á stúkuna á Vivaldivelli

 • Yfir kostnaði 10 m.kr. skv. skilmálum verkefnisins.

Útiskautasvell

 • Kallar á rekstur sjá skilmála verkefnisins; vera til fjárfestingar en ekki til rekstrar.
 • Hugmynd vísað til ÍTS

pott í sundlaugina

 • Er þegar á framkvæmdaáætlun sundlaugar árið 2018.

Opnunartími sundlaugar um helgar

 • Kallar á rekstur sjá skilmála verkefnisins; vera til fjárfestinga en ekki til rekstrar.

Skólagarða á Vestursvæðum

 • Kallar á rekstur sjá skilmála verkefnisins; vera til fjárfestinga en ekki til rekstrar.


RAFRÆNAR KOSNINGAR - FYRIRKOMULAG:

Annar hluti verkefnisins snýr að forgangsröðun og úthlutun fjármagns með kosningu. Í þessum hluta getur hver íbúi valið hvernig hann vill ráðstafa þeim 10.000.000 kr. sem settar eru í verkefnið NESIÐ OKKAR. Kosið verður um þær 20 hugmyndir komast áfram úr hugmyndasöfnuninni og fara kosningarnar fram dagana 10.-24. apríl 2018. Hver og ein hugmynd er sett fram með stuttri texta lýsingu og ljósmynd sem túlkar hugmyndina ásamt staðsetningarkorti. Hægt er að skoða upprunalegu hugmyndina og röksemdafærslur sem settar voru inn. 

Allir íbúar, 16 ára á árinu og eldri, með skráð lögheimili á Seltjarnarnesi geta kosið verkefni áfram. Kosningin fer fram á kosningavef þar sem notandi auðkennir sig með öruggum hætti með innskráningarþjónustu island.is, með Íslykli eða rafrænum skilríkjum, og þar er atkvæði dulkóðað. Aldrei er hægt að tengja atkvæðið við einstakling. 

Hægt er að ráðstafa heildarupphæðinni 10.000.000 kr. í mismunandi hugmyndir eða ráðstafa einungis hluta upphæðarinnar í það verkefni sem viðkomandi vill helst sjá framkvæmt. ATH! Ekki þarf að kjósa fyrir alla upphæðina vilji kjósandi reyna að tryggja ákveðna hugmynd áfram fremur en að dreifa fjármagninu en "ódýrari" hugmyndir eru líklegri áfram ef þær eru notaðar sem uppfylling til að klára fjármagnið". Hver kjósandi getur gefið einu verkefni sem hann kýs áfram HJARTA og þá fær það verkefni tvöfalt vægi. 

Á kosningatímabilinu getur hver og einn kosið eins oft og hann vill en nýjasta kosningin gildir þegar að lokað verður fyrir kosningu þann 24. apríl. Það er því hægt að breyta fram á síðustu stundu snúist manni hugur.  

Hugbúnaðardeild Advania og Origo sér um ráðgjöf, úttektir og eftirlit með framkvæmd kosninganna.

Niðurstöður kosninga eru ráðgefandi en bæjarráð tekur loka ákvörðun um ráðstöfun fjármuna til verkefna.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

Sjálfseignarstofnunin Íbúar Samráðslýðræði rekur þennan hugmyndavefinn fyrir og í samstarfi við Seltjarnarnesbæ. Markmið bæjaryfirvalda á Seltjarnarnesi með verkefninu NESIÐ OKKAR er að skapa aðstæður þar sem að íbúar geta tekið þátt í samráði með stjórnsýslunni, haft skoðanir á nærumhverfi sínu, forgangsraðað og útdeilt fjármagni í smærri framkvæmdir á vegum bæjarins sem ekki eru þegar komnar á framkvæmdaáætlun. Bundnar eru vonir við það að sem flestir nýti sér tækifærið og komi sínum hugmyndum og skoðunum á framfæri. Það er einfalt að taka þátt!


Athugið! Þeir sem einhverra hluta vegna geta ekki notað hugmyndakerfið eða mætt á íbúafundinn en vilja engu að síður taka þátt í verkefninu geta sent hugmyndir sínar á netfangið nesid-okkar@seltjarnarnes.is

Ef nánari upplýsinga eða aðstoðar er óskað vinsamlegast hafið samband við þjónustuver Seltjarnarnesbæjar í síma 5959 100 eða sendið tölvupóst á netfangið nesid-okkar@seltjarnarnes.is

Nesið okkar

Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: