Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Stjórnsýsla
Opið bókhald

Seltjarnarnesbær hefur opnað bókhald bæjarins með aðgengilegri veflausn á heimasíðu bæjarins.

Á vefnum er hægt að skoða hvaða greiðslur sveitarfélagið innti af hendi og til hverra. Vefnum er skipti í tvo hluta; annars vegar gjaldahluta og hins vegar tekjuhluta. 

Tekjur eru brotnar niður á málaflokka, þjónustuþætti og einstaka tekjuliði og hægt er að skoða heildartekjur valinna tímabila. Niðurbrot gjalda er sambærilegt, en þar er hægt að skoða niðurbrot allt niður á einstaka birgja.

1)   Opið bókhald Seltjarnarnesbæjar - tekjur

2)   Opið bókhald Seltjarnarnesbæjar - gjöld

 

Á öllum síðum eru tímasíur,  þannig er hægt að kynna sér gögn aftur í tímann og gera samanburð milli tímabila. Tímasía skiptir árum niður í ársfjórðunga. 

Opið bókhald Seltjarnarnesbæjar er sótt með beinum hætti í bókhald aðalssjóðs Seltjarnarnesbæjar. Gögn eru birt fyrir hvern ársfjórðung. Velta á hvern birgja sem er undir 500 þúsund krónum birtast ekki. Lausnin er unnin í samvinnu við ráðgjafasvið KPMG á Íslandi.

Gögn eru birt með fyrirvara um kerfisvillur.

Á fyrri síðu tekjuhlutans sjást tekjur skiptar eftir málaflokkum, stofnunum og tekjuliðum. Á seinni síðunni er yfirlit yfir skatttekjur bæjarfélagsins og hvernig þær skiptast, t.d. útsvör, fasteignaskattur o.s.frv.

Á fyrstu síðu gjaldahlutans sést skipting gjalda eftir málaflokkum. Þar er einnig hægt að sjá gjöld skipt niður á stofnanir og þjónustuþætti en einnig skipt niður á gjaldaliði. Á seinni síðu gjaldahlutans er yfirlit yfir birgja bæjarins og sjást þar útgjöld sundurliðuð niður á birgja. Kerfið er gagnvirkt og hægt er að velja hvern málaflokk, þjónustuþátt eða gjaldalið og skoða hvernig skiptingin er.
Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: