Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Jafnréttismál

Jafnréttismál

Jafnréttisnefnd starfar skv. lögum um um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Samþykkt hefur verið jafnréttisáætlun fyrir bæjarfélagið og er unnið samkvæmt henni.

Jafnréttisáætlanir á vinnustöðum. Fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn skulu setja sér jafnréttisáætlun eða kveða sérstaklega á um jafnrétti kvenna og karla í starfsmannastefnu sinni. Skal sérstaklega kveðið á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsmönnum þau réttindi sem kveðið er á um í 14.–17. gr. laga um um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Yfirmenn á vinnustöðum Seltjarnarnesbæjar bera ábyrgð á að farið sé að jafnréttislögum og að starfað sé samkvæmt jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar.

Jafnréttisnefnd hefur staðið fyrir jafnréttisfræðslu í leik- og grunnskólum samkvæmt jafnréttisáætlun bæjarins. Hafa fræðslufundir þessir verið vel sóttir. Stefnt er að nýju fræðsluefni á komandi skólaári (2013 – 2014)
Jafnréttisnefnd hefur veitt jafnréttisviðurkenningar til þess fyrirtækis eða stofnunar sem mest hefur unnið að framgangi jafnréttisáætlunar og / eða sýnt jafnréttismálum sérstakan alhug í verki. Viðurkenningin  er veitt einu sinni á hverju kjörtímabili. Lyfjastofnun, Leikskólar Seltjarnarness og Íslandsbanki, Eiðistorgi, hafa hlotið viðurkenningar jafnréttisnefndar.

Unnin hefur verið skýrsla á vegum jafnréttisnefndar þar sem aflað var tölfræðilegra, kyngreindra upplýsinga um stöðu karla og kvenna í stjórnsýslu bæjarins. Var skýrslan kynnt bæjarstjórn.
Jafnréttisnefnd hefur staðið fyrir opnum fræðslu- og umræðufundum um jafnréttismál. 
Þjónusta


Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: