Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Gjaldskrár

Hér er hægt að nálgast gjaldskrár og álagningarreglur fyrir Seltjarnarnesbæ, raðað í stafrófsröð eftir heiti.

 

Þjónusta
Gjaldskrár

Gjaldskrá fyrir leyfisveitingar og þjónustu byggingafulltrúa Seltjarnarnesbæjar

1. gr.

Samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða eftirfarandi gjöld vegna byggingarleyfisumsókna og annarrar þjónustu sem byggingarfulltrúi veitir.

2. gr.

Fast gjald vegna móttöku umsókna kr.

11.507

Fyrir hvern rúmmetra í nýbyggingu eða viðbyggingu að hámarki 50.000 m³ kr/m3

116

Við endurnýjun byggingarleyfa skal greiða lágmarksgjald. kr.

10.425

Yfirferð séruppdrátta (burðarþols-, lagna- og séruppdrátta aðalhönnuða):
Einbýlis-, par-, rað- og fjölbýlishús allt að 6 íbúðir  kr. 

87.320

Fjölbýlishús 6 íbúðir og fleiri  kr.  169.210
Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m³ brúttó kr. 

130.205

Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús
2000 m3 og stærri. 
kr. 160.946
Aðrar minni byggingar, s,s, viðbygg., bílgeymsla., anddyri, sólstofa.o.fl . kr. 

30.057

Úttektir
Almenn úttekt  kr. 

7.125

Lokaúttekt  kr. 

21.151

Einbýlis-, par- og raðhús á einni hæð. (10 útt. + lokaútt.) 

92.398

Einbýlis-, par- og raðhús á tveimur hæðum (12 útt. + lokaútt)  kr. 

106.646

Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús
allt að 2000 m3 brúttó.
kr. 

126.017

Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús
2000 m3 og stærri. 
kr. 

170.990

Fjölbýlishús, gjald , pr. matshluta.  kr. 

156.743

Aðrar minni byggingar, lágmark 3 úttektir +1 lokaúttekt 

kr. 

35.623

Fokheldisvottorð m. úttekt  kr. 

17.143

Stöðuúttektarvottorð (Ófullgert húsnæði tekið í notkun)  kr. 

21.151

Mælingar
Útsetning (1 fín útsetning og 1 eftirmæling).  kr. 

122.010

Húsaleiguúttektir
Gjald pr. fermetra vegna íbúðarhúsnæðis 
Að hámarki kr. 14.125,00. fyrir íbúðarhúsnæði. kr. /m2

42

Gjald pr. fermetra vegna atvinnuhúsnæði  kr. /m2

23

Veitingarhús
Úttekt vegna rekstrarleyfis  kr. 

17.143

Annað
Meistaraskipti kr   10.332
Byggingarstjóraskipti kr   13.978
Gjald fyrir hvert útkall byggingarfulltrúaþar sem verkið er ekki úttektarhæft. kr. 

8.459

Stöðuleyfi fyrir gáma, hjólhýsi, ferðabíla, sumarhús o.fl. kr  13,978
Byggingarfulltrúa er heimilt í sérstökum tilfellum að innheimta gjald fyrir aðra þjónustu eða útköll, s.s. vettvangskönnun o.fl., enda hafi verið stofnað til sannanlegs kostnaðar vegna tilviksins   kr.

10.910

3. gr.

Gjald fyrir byggingarleyfisumsóknir greiðist við móttöku byggingarleyfisumsóknar.

Byggingarleyfisgjöld, gjöld fyrir yfirferð á séruppdráttum, gjöld fyrir úttektir og mælingar, skulu ákvarðast og gjaldfalla við útgáfu byggingarleyfis.

Önnur gjöld, svo sem vegna vottorða, húsaleiguúttekta, úttekta vegna vínveitingaleyfa og óþarfa úttekta, gjaldfalla við afhendingu tilheyrandi gagna.

Falli byggingarleyfi niður eða er afturkallað áður en framkvæmdir hefjast endurgreiðist bygg­ingar­leyfis­gjald ekki.

Gjöldum samkvæmt gjaldskránni fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð og má innheimta gjaldfallin gjöld með fjárnámi, sbr. 3. mgr. 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.

4. gr.

Fjárhæðir í gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í janúar 2018 (136,5) og skulu breytast eftir byggingarvísitölu í janúar ár hvert.

5. gr.

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá fyrir leyfisveitingar og þjónustu byggingarfulltrúans á Seltjarnarnesi, nr. 535/2005.

Samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar, 25. apríl 2018.


Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: