Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Gjaldskrár

Hér er hægt að nálgast gjaldskrár og álagningarreglur fyrir Seltjarnarnesbæ, raðað í stafrófsröð eftir heiti.

 

Þjónusta
Gjaldskrár

Gjaldskrá fyrir leyfisveitingar og þjónustu byggingafulltrúa Seltjarnarnesbæjar

Gjaldskrá fyrir leyfisveitingar og þjónustu byggingafulltrúa Seltjarnarnesbæjar samþykkt 25. apríl 2018

1. gr.

Samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða eftirfarandi gjöld vegna byggingarleyfisumsókna og annarrar þjónustu sem byggingarfulltrúi veitir.

2. gr.

  BVT 142,1  Janúar 2019
Fast gjald vegna móttöku umsókna kr.

11.979

Fyrir hvern rúmmetra í nýbyggingu eða viðbyggingu að hámarki 50.000 m³ kr/m3

121

Við endurnýjun byggingarleyfa skal greiða lágmarksgjald. kr.

10.853

Yfirferð séruppdrátta (burðarþols-, lagna- og séruppdrátta aðalhönnuða):
Einbýlis-, par-, rað- og fjölbýlishús allt að 6 íbúðir  kr. 

90.902

Fjölbýlishús 6 íbúðir og fleiri  kr.  176.152
Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m³ brúttó kr. 

135.547

Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús
2000 m3 og stærri. 
kr. 167.549
Aðrar minni byggingar, s,s, viðbygg., bílgeymsla., anddyri, sólstofa.o.fl . kr. 

31.290

Úttektir
Almenn úttekt  kr. 

7.417

Lokaúttekt  kr. 

22.019

Einbýlis-, par- og raðhús á einni hæð. (10 útt. + lokaútt.) 

96.189

Einbýlis-, par- og raðhús á tveimur hæðum (12 útt. + lokaútt)  kr. 

111.021

Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús
allt að 2000 m3 brúttó.
kr. 

131.187

Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús
2000 m3 og stærri. 
kr. 

178.005

Fjölbýlishús, gjald , pr. matshluta.  kr. 

163.173

Aðrar minni byggingar, lágmark 3 úttektir +1 lokaúttekt 

kr. 

37.084

Fokheldisvottorð m. úttekt  kr. 

17.846

Stöðuúttektarvottorð (Ófullgert húsnæði tekið í notkun)  kr. 

22.019

Mælingar
Útsetning (1 fín útsetning og 1 eftirmæling).  kr. 

127.016

Húsaleiguúttektir
Gjald pr. fermetra vegna íbúðarhúsnæðis 
Að hámarki kr. 14.125,00. fyrir íbúðarhúsnæði. kr. /m2

44

Gjald pr. fermetra vegna atvinnuhúsnæði  kr. /m2

24

Veitingarhús
Úttekt vegna rekstrarleyfis  kr. 

17.846

Annað
Meistaraskipti kr   10.756
Byggingarstjóraskipti kr   14.551
Gjald fyrir hvert útkall byggingarfulltrúaþar sem verkið er ekki úttektarhæft. kr. 

8.806

Stöðuleyfi fyrir gáma, hjólhýsi, ferðabíla, sumarhús o.fl. kr  14.551
Byggingarfulltrúa er heimilt í sérstökum tilfellum að innheimta gjald fyrir aðra þjónustu eða útköll, s.s. vettvangskönnun o.fl., enda hafi verið stofnað til sannanlegs kostnaðar vegna tilviksins   kr.

11.358

3. gr.

Gjald fyrir byggingarleyfisumsóknir greiðist við móttöku byggingarleyfisumsóknar.

Byggingarleyfisgjöld, gjöld fyrir yfirferð á séruppdráttum, gjöld fyrir úttektir og mælingar, skulu ákvarðast og gjaldfalla við útgáfu byggingarleyfis.

Önnur gjöld, svo sem vegna vottorða, húsaleiguúttekta, úttekta vegna vínveitingaleyfa og óþarfa úttekta, gjaldfalla við afhendingu tilheyrandi gagna.

Falli byggingarleyfi niður eða er afturkallað áður en framkvæmdir hefjast endurgreiðist bygg­ingar­leyfis­gjald ekki.

Gjöldum samkvæmt gjaldskránni fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð og má innheimta gjaldfallin gjöld með fjárnámi, sbr. 3. mgr. 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.

4. gr.

Fjárhæðir í gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í janúar 2018 (136,5) og skulu breytast eftir byggingarvísitölu í janúar ár hvert.

5. gr.

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá fyrir leyfisveitingar og þjónustu byggingarfulltrúans á Seltjarnarnesi, nr. 535/2005.

Samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar, 25. apríl 2018.


Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: