Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Gjaldskrár

Hér er hægt að nálgast gjaldskrár og álagningarreglur fyrir Seltjarnarnesbæ, raðað í stafrófsröð eftir heiti.

 

Þjónusta
Gjaldskrár

Gjaldskrár fyrir skipulagsvinnu og útgáfu framkvæmdaleyfis

Gjaldskrár nr. 1241/2012 fyrir skipulagsvinnu og útgáfu framkvæmdaleyfis í Seltjarnarneskaupstað.


(Fjárhæðir uppfærðar miðað við byggingarvísitölu í janúar 2018 136,5 stig. Birt með fyrirvara um innsláttarvillur, uppreikning)

1. gr.

Meginreglur.

Bæjarstjórn Seltjarnarneskaupstaðar hefur ákveðið að setja gjaldskrá til að innheimta kostnað vegna vinnu við útgáfu á framkvæmdaleyfi og skipulagsvinnu sem nauðsynleg er vegna leyfisskyldra framkvæmda.

Bæjarstjórn getur ákveðið að falla frá gjaldtöku ef skipulagsvinna á vegum sveitarfélagsins er yfirstandandi eða fyrirhuguð á viðkomandi svæði eða skipulagsáætlun þarfnast breytinga af öðrum ástæðum, enda hafi það ekki í för með sér viðbótarkostnað fyrir sveitarfélagið.


2. gr.

Skilgreiningar.

Afgreiðslugjald: Gjald sem greitt er við móttöku umsóknar um framkvæmdaleyfi og skipulagsbreytingar.

Í gjaldinu felst kostnaður sveitarfélagsins við móttöku og yfirferð erindisins. Gjaldið er ekki endurkræft þótt umsókn sé dregin til baka eða synjað.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður: Kostnaður sveitarfélagsins við afgreiðslu umsóknar, birtingar auglýsinga og annarra umsýslu.

Breytingakostnaður: Kostnaður sveitarfélagsins við gerð nýs deiliskipulags eða breytingar á gildandi aðal- eða deiliskipulagsuppdráttum.


3. gr.

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga.

  2012 2018
Afgreiðslugjald 9.500 kr. 11.547 kr.
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 36. gr. 130.000 kr. 158.014 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. 120.000 kr. 145.859 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. 60.000 kr. 72.390 kr.

 

4. gr.

Kostnaður vegna deiliskipulags.

4.1 Nýtt deiliskipulag

Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr.                                    Samkvæmt reikningi[1]

  2012 2018
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr. 120.000 kr. 145.859 kr.

 

4.2 Verulegar breytingar á deiliskipulagi

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr.          Samkvæmt reikningi1

  2012 2018
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr. 120.000 kr. 145.859 kr.

 

4.3 Óverulegar breytingar á deiliskipulagi

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr.          Samkvæmt reikningi1

  2012 2018
Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna óverulegra breytinga, sbr. 2. mgr. 43. gr. 60.000 kr. 72.930 kr.

 

5. gr.

Grenndarkynning

  2012 2018
Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna grenndarkynninga, sbr. 44. gr. 30.000 kr. 36.465 kr.

 

6. gr.

Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis

 

  2012 2018
Afgreiðslugjald 9.500 kr. 11.547 kr.
Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum 110.000 kr. 133.704 kr.
Framkvæmdaleyfi – aðrar framkvæmdir 65.000 kr. 79.007 kr.

 

7. gr.

Breyting fjárhæða.

Fjárhæðir í gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í janúar 2012 (112,3 stig) og skulu

breytast 1. janúar hvert ár í samræmi við byggingarvísitölu.

 

8. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og skal öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum.

 

Samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarneskaupstaðar, 24. október 2012.

Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri.

 

__________

B-deild – Útgáfud.: 4. janúar 2013[1] Vinna samkvæmt reikningi skal byggja á áætlun skipulagsstjóra um umfang verkefnisins sem umsóknaraðili samþykkir. Reikningur verður síðan gerður í samræmi við raunverulegan kostnað en getur ekki verið hærri en

fjárhæð samkvæmt samþykktri áætlun.

Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: