Menningarstefna Seltjarnarnesbæjar

Menningastefna Seltjarnarnesbæjar Pdf skjal 236 kb

HLUTVERK

Tilgangur menningarstefnu Seltjarnarness er að íbúar bæjarins fái notið menningar- og menningarstarfs. Leiðarljós stefnunnar er að efla áhuga, löngun og möguleika bæjarbúa til að njóta menningar.

MARKMIÐ

 • Menningarstarf verði veigamikill þáttur í bæjarlífinu árið um kring, efli bæjarbrag og ímynd Seltjarnarness út á við.
 • Listræn ásýnd bæjarins verði styrkt.
 • Markvisst verði unnið að listuppeldi barna og unglinga svo að menning og listsköpun verði sjálfsagður og eðlilegur þáttur í lífi þeirra.
 • Sérstæð náttúra Seltjarnarness verði að fremsta megni þætt saman við list og listsköpun.
 • Upplýsingar um menningu og menningarstarfsemi verði aðgengilegar og vel kynntar.
 • Starfsemi safna innan bæjarins verði aukin og þess gætt að þau hafi aðdráttarafl fyrir alla aldurshópa.
 • Umsjón listaverka í eigu bæjarins sé fagleg og viðhald þeirra reglubundið.

LEIÐIR

 • 3-4 daga menningarhátíð haldin annað hvert ár
 • Bæjarlistamaður Seltjarnarness útnefndur árlega.
 • Aðstaða til listsköpunar, listviðburða og listsýninga bætt samfara annarri uppbyggingu í bæjarfélaginu.
 • Listamenn búsettir á Seltjarnarnesi hvattir til að taka virkari þátt í samfélaginu s.s. með samstarfi við skóla bæjarins og aðrar stofnanir.
 • Skapaður vettvangur fyrir starfandi listamenn á Seltjarnarnesi til að kynna sig og verk sín.
 • Listræn og menningarleg sjónarmið verði sjálfsagður hluti af allri skipulagsvinnu bæjarins
 • Sögu, menningu og minjum bæjarins verði haldið á lofti á lifandi og framsækinn hátt
 • Bókasafnið sé öflug menningar- og upplýsingamiðstöð .
 • Stuðlað verði að þróunar- og frumkvöðlastarfsemi í tengslum við listmenntun barna og unglinga.
 • Ungu fólki verði gefinn kostur á að stunda listræna sköpun undir handleiðslu fagfólks.
 • Stuðlað verði að virku menningarsamstarfi milli allra aldurshópa.
 • Seltjarnarnes verði opið fyrir listrænu samstarfi við önnur bæjarfélög sem og listamenn búsetta utan sveitarfélagins.Þjónusta


Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: