Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Sorphirða

Sorphirða á Seltjarnarnesi

Pappírstunna á Seltjarnarnesi

Seltjarnarnesbær hefur ávkeðið að auka flokkun á úrgangi í bænum með innleiðingu á sérstakri endurvinnslutunnu fyrir pappírsúrgang. Markmiðið með dreifingunni er að auðvelda bæjarbúum flokkun á sorpi og að fá alla íbúa bæjarins til að auka flokkun á úrgangi og draga um leið úr magni urðaðs úrgangs. Flokkun sem þessi er sambærileg á öllu höfuðborgarsvæðinu ásamt mörgum fleiri sveitarfélögum á landinu.  

Í nýju pappírstunnurnar má setja allan pappírs og pappaúrgang, svo sem dagblöð, tímarit, fernur, sléttan pappa, eggjabakka, skrifstofupappír, pizzukassa og bylgjupappa.

Mikilvægt er að skola fernur og sjá til þess að ekki séu matarleifar á pappanum.  Tunnur með skítugum pappír verða ekki losaðar.

Þeir íbúar sem hafa grænar endurvinnslutunnur í dag, þar sem flokkað er auk pappírs; plast, gler og málmar, geta er mega flokka áfram í þær tunnur. Íbúum er gefinn kostur á að sleppa við að fá pappírstunnu en við hvetjum þó íbúa til að flokka allan pappírsúrgang.

Nánari upplýsingar um flokkun má finna á  http://www.sorpa.is/ og www.gamar.is

Tilraunaverkefni um söflun og endurvinnslu plastumbúða

SORPA og Seltjarnarnes taka höndum saman um tilraunaverkefni sem snýr að söfnun og endurvinnslu á öllum plastumbúðum sem til falla á heimilum í sveitarfélaginu. 

Allt plast er sett  saman í lokaða plastpoka að eigin vali og hent pokanum beint í sorptunnuna (orkutunna). Í Sorpu eru plastpokarnir flokkaðir sérstaklega frá öðru rusli og plastinu komið í endurvinnslu. 

Sjá myndband Sorpu um plastflokkun 

Sorphirðudagar

Frá júlí 2013 verður öllum íbúum afhent pappírstunna ásamt upplýsingarbæklingi þar sem koma fram upplýsingar um nýtt fyrirkomulag á sorphirðu.

Í lok júlí er svo fyrsta losun á pappírstunnunni og mun þá nýtt sorphirðukerfi fara í gagnið þar sem pappírstunnan verður losuð á 28 daga fresti og gráa tunnan losuð á 14 daga fresti en fyrstu losun á pappírstunnunni verður 29, og 30. júlí.

Við losun sorps og pappírs er notaður sami bíllinn, en hann er tvískiptur þ.e. með tveimur hólfum og eru því efnisflokkarnir aðskildir.

Sorphirða er í höndum Terra  og sorpeyðing hjá Sorpu bs 

Losun sorps eftir götum
Losun gatna er á eftirfarandi dögum* þær vikur sem losun er, sjá Sorphirðudagtal hér fyrir neðan:


 Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur  Föstudagur 
 Eiðismýri Skólabraut Vallarbraut Vesturströnd 
 Grænamýri Kirkjubraut Hæðarbraut Barðarströnd  
 Kolbeinsmýri Suðurströnd Lindarbraut Látrarströnd  
 Suðurmýri Bakkavör Nesbali Fornaströnd   
 Nesvegur Hrólfsskálavör Hofgarðar Víkurströnd
 Tjarnarból Valhúsabraut  Bollagarðar Austurströnd

 Tjarnarstígur Melabtraut Sævargarðar Eiðistorg 
 Lambastaðabraut Miðbraut  Sefgarðar
 
 Skerjabraut Unnarbraut Bygggarðar
 
 Hamarsgata    
 
 Sæbraut        
 Selbraut        
 Sólbraut        
 Nesvegur, blokkir        
 Hrólfskálamelur        
Hrólfskálamelur: Losun á 3ja vikna fresti: 
*Breytingar er áskildar. Götur geta færst til á milli daga eftir því hvernig gengur og hvenær bíll fyllist


Sorphirðudagatal fyrir árið 2022:

Gjaldtaka

Ekkert aukagjald er fyrir pappírstunnuna heldur er hún innifalin í sorphirðugjaldi sem innheimt er með fasteignargjöldum. Hægt er að sækja um aukatunnur ef þörf krefur og er greitt fyrir þær samkvæmt gjaldskrá  skal hafa samband við þjónustuver Seltjarnarness í síma 5959 100 eða netfangið postur@seltjarnarnes.is

Grenndargámar og annað sorp

Grenndargámar eru staðsettir við Eiðistorg. Í bláa gáminn skal setja allan pappírsúrgang en sá græni tekur við plastúmbúðum.

Skilagjaldsskyldum umbúðum  skal skila á endurvinnslustöðvar SORPU. Tekið er við skilagjaldsskyldum umbúðum á eftirtöldum  endurvinnslustöðvum: Ánanaust – Reykjavík, Jafnasel – Reykjavík, Blíðubakki- Mosfellsbær, Breiðhellu í Hafnarfirði og Áhaldahúsið- Kjalarnesi (eingöngu móttaka skilagjaldskyldra umbúða).

Endurvinnslustöð Sorpu í Ánanaustum er opin virka daga: 12:30-19:30, laugardaga 12:00-18:30.

Endurvinnslustöðin við Breiðhellu í Hafnarfirð er opin virka daga frá kl. 8:00.
Upplýsingar um flokkun og endurvinnslu sorps er að finna á vef Sorpu

Öll umgengni um sorpið og frágangur skiptir máli.

Mikilvægt er að gegnið sé frá öllu sorpi í lokaða poka.
Spilliefni, málmar, timbur og aðrir stórir og þungir hlutir sem skemmt geta tækjabúnað mega ekki fara í sorptunnuna en eiga að fara í endurvinnslustöð.

Æskilegast er að staðsetja sorpílát í innbyggðum sorpgeymslum, en að öðrum kosti að festa þau tryggilega, þó þannig að auðvelt sé fyrir sorphirðumenn að nálgast þau.
Á vetrum ber húseigendum að hreinsa snjó frá sorpgeymslum og þeirri leið sem flytja þarf sorpílát um innan lóðar.


Þjónusta


Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: