Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Vestursvæði

Vestursvæði

Deiliskipulag Vestursvæða á Seltjarnarnesi tekur gildi, samanber auglýsingu í Stjórnartíðindum 23. nóvember 2009

AUGLÝSING um deiliskipulag Vestursvæðis, Seltjarnarneskaupstað. Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 með síðari breytingum hefur bæjarstjórn Seltjarnarneskaupstaðar samþykkt deiliskipulag Vestursvæðis, Seltjarnarnesi.

Tillaga að deiliskipulagi Vestursvæðis var í kynningu frá 6. apríl 2009 til og með 6. maí 2009 og var samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarneskaupstaðar hinn 23. september 2009.

Ofangreint deiliskipulag hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og öðlast þegar gildi.

Seltjarnarnesi, 9. nóvember 2009.

Bæjarstjórinn á Seltjarnarnesi, Ásgerður Halldórsdóttir.

Nr. 937/2009  18,3 kb

Auglýsing um deiliskipulag á Seltjarnarnesi

Bæjarstjórn Seltjarnarness auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi Vestursvæðis á Seltjarnarnesi skv. 25 gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum.

Skipulagssvæðið nær til ysta hluta Framness, Gróttu, Suðurness og Vestursvæðis.  Svæðið afmarkast af jaðri núverandi byggðar og strönd, ásamt spildu á norðaustanverðu svæðinu.  Undanskilið frá þessu skipulagi er afmarkað svæði umhverfis fyrirhugað Lækningjaminjasafn.

Tillaga verður til sýnis á bæjarskrifstofum að Austurströnd 2 og á Bókasafni Seltjarnarness við Eiðistorg frá og með mánudeginum 6. apríl til miðvikudagsins 6. maí 2009.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.  Skriflegum athugasemdum ef einhverjar eru skal skilað á bæjarskrifstofu Seltjarnarness, Austurströnd 2, eigi síðar en 21. maí 2009.  Hver sá sem ekki gerir athugasemd við tillöguna fyrir tilskilinn frest telst samþykkur henni

Ólafur Melsted
Skipulagsstjóri Seltjarnarness

Auglýsing að deiliskipulagi: Vestursvæði  52 kb.

Vestursvæði. Tillaga að deilskipulagi Táknmynd fyrir skjal sem ekki er aðgengilegt í skjálesara  1,49 mb.

Vestursvæði. Tillaga að deilskipulagi - séruppdrættir Táknmynd fyrir skjal sem ekki er aðgengilegt í skjálesara  3,62 mb.

 

Kæru Seltirningar!

Nú er að fara af stað vinna við heildarskipulag fyrir svæðið vestan núverandi byggðar á Seltjarnarnesi þar með talið Grótta, Suðurnes og Vestursvæði.

Markmiðið með skipulagsvinnunni er að móta heildstæða framtíðarsýn sem byggir á stefnu þeirri sem sett er fram í Aðalskipulagi Seltjarnarness 2006-2024. Meðal annars verður litið til þess að:

  • bæta möguleika til útivistar og áningar án þess að gengið sé á náttúru- og menningarleg verðmæti
  • bæta aðgengi almennings að svæðinu og innan þess án þess að skerða fjölbreytni þess
  • draga fram náttúru- og menningarsöguleg sérkenni og bæta aðstöðu til fræðslu
  • hlúa að aðstöðu og uppbyggingu safnasvæðis í Nesi og tengslum þess við svæðið í heild

Nánari upplýsingar um verkefnið er að finna á eftirfarandi slóðum:

  1. Forsögn fyrir vestursvæði 232 kb
  2. Loftmynd af svæðinu Táknmynd fyrir skjal sem ekki er aðgengilegt í skjálesara 180 kb.
  3. Aðalskipulag Seltjarnarness 2006-2024 Táknmynd fyrir skjal sem ekki er aðgengilegt í skjálesara 8,1 mb

 

Auglýsing um deiliskipulag á Seltjarnarnesi

Bæjarstjórn Seltjarnarness auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi Vestursvæðis á Seltjarnarnesi skv. 25 gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum.

Skipulagssvæðið nær til ysta hluta Framness, Gróttu, Suðurness og Vestursvæðis.  Svæðið afmarkast af jaðri núverandi byggðar og strönd, ásamt spildu á norðaustanverðu svæðinu.  Undanskilið frá þessu skipulagi er afmarkað svæði umhverfis fyrirhugað Lækningjaminjasafn.

Tillaga verður til sýnis á bæjarskrifstofum að Austurströnd 2 og á Bókasafni Seltjarnarness við Eiðistorg frá og með mánudeginum 6. apríl til miðvikudagsins 6. maí 2009.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.  Skriflegum athugasemdum ef einhverjar eru skal skilað á bæjarskrifstofu Seltjarnarness, Austurströnd 2, eigi síðar en 21. maí 2009.  Hver sá sem ekki gerir athugasemd við tillöguna fyrir tilskilinn frest telst samþykkur henni

Ólafur Melsted
Skipulagsstjóri Seltjarnarness

Auglýsing að deiliskipulagi: Vestursvæði  52 kb.

Vestursvæði. Tillaga að deilskipulagi Táknmynd fyrir skjal sem ekki er aðgengilegt í skjálesara  1,49 mb.

Vestursvæði. Tillaga að deilskipulagi - séruppdrættir Táknmynd fyrir skjal sem ekki er aðgengilegt í skjálesara  3,62 mb.

 


Þjónusta

Skoðun þín skiptir máli

Til að fyrirbyggja ruslpóst:Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: