Vefþulan er vefþjónusta ætluð þeim sem einhverra hluta vegna eiga erfitt með að lesa texta af skjá

Skýrslur

Ýmsar skýrslur og fleira sem fjalla um málefni er tengjast Staðardagskrá 21

Efni er raðað í stafrófsröð eftir heiti. Flýtileið að viðkomandi efni er í gegnum stafrófið hér fyrir neðan.

Yfirlit

A

Á

B

Beinafundur hjá Nesstofu við Seltjörn 1978 / Guðmundur Ólafsson. Rannsóknarskýrslur fornleifadeildar 1979:8. (Óútgefin).**
Bygggarðsvör á Seltjarnesi. Tillögur verkefnishóps um uppbyggingu á verstöð við Byggarðsvör á Seltjarnarnesi. Seltjarnarnes, 2003
C Pdf skjal 1,14 mb

D

E

F

Fjörur Seltjarnarneskaupstaðar : náttúrufarskönnun / Agnar Ingólfsson. - Reykjavík : Líffræðistofnun Háskólans, september 1996*

Fornleifarannsókn á Seltjarnarnesi / Kristinn Magnússon. Rannsóknarskýrsla, 1993:4.

Fornleifarannsóknir í Nesi við Seltjörn I. Skýrsla um uppgröft / Orri Vésteinsson. Fornleifastofnun Íslands,. 1995*

Fornleifarannsóknir í Nesi við Seltjörn II. Athuganir á ástandi jarðvegs og varðveisluskilyrðum jurta- og dýraleifa í Nesi við Seltjörn / Garðar Guðmundsson. Fornleifastofnun Íslands, 1995.*

Fornleifarannsóknir í Nesi við Seltjörn III. Skýrsla um uppmælingar á minjum við Nesstofu / Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson. Fornleifastofnun Íslands, 1995.*

Fornleifarannsóknir í Nesi við Seltjörn IV. Tillögur um rannsóknir og kynningu á menningarminjum í Nesi 1995 / Orri Vésteinsson. Fornleifastofnun Íslands.*

Fornleifarannsóknir í Nesi við Seltjörn V. Skýrsla um fornleifauppgröft í túni við Nesstofu 1996 / Hildur Gestsdóttir og Orri Vésteinsson. Fornleifastofnun Íslands.*

Fornleifarannsóknir í Nesi við Seltjörn VI. Efnasambönd forsfórs í jarðvegi við Nesstofu á Seltjarnarnesi / Matthildur Bára Stefánsdóttir. Fornleifastofnun Íslands, 1996.*

Fornleifarannsóknir í Nesi við Seltjörn VII. Viðnámsmælingar í túni við Nesstofu / Birna Gunnarsdóttir.
Fornleifastofnun Íslands, 1996.*

Fornleifaskáning á Seltjarnarnesi / Ágúst Ólafur Georgsson. Birna Gunnarsdóttir tók saman. Rannsóknarskýrslur fornleifadeildar 1980:1, 1995*

Fornminjar á Seltjarnarnesi : þvergarður á Valhúsahæð / Jóhann Helgason. Í: Eyjar í eldhafi : Reykjavík : Gott mál, 1995*

Fuglalíf Seltjarnarness : viðbótarathuganir. 1957 / Agnar Ingólfsson . Í: Náttúrufræðingurinn, 27. árg., 3.h., 1957, s. 126-133.

G

Greinargerð varðandi frjósýni úr túni Nesstofu á Seltjarnarnesi / Margrét Hallsdóttir . Reykjavík : Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun, des. 1993.

efst á síðu

H

I

Í

J

K

Kirkjan í Nesi við Seltjörn. Jarðsjármælingar austan Nesstofu og yfir hringa í túni. / Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson. Línuhönnun hf. 1994*

Kirkja og kirkjugarður í Nesi við Seltjörn. 1997 / Orri Vésteinsson. Í: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags, 1995, s. 99-122.*

L

Lífríki í landi Seltjarnarness [fræðslumyndband] / Kvik, kvikmyndagerð fyrir Menningarnefnd Seltjarnarness. - Seltjarnarnes : Menningarnefnd Seltjarnarness, 2002.*

Ljósmyndir af rústunum vestast á Framnesi á Seltjarnarnesi. Línuhönnun hf. 1995.*

M

Minnismerki við Nesstofu á Seltjarnarnesi / Guðmundur Ólafsson. Reykjavík : Þjóðminjasafn Íslands, útiminjasvið, 2001.**

N

Náttúrufar á Seltjarnarnesi : skýrsla unnin fyrir Seltjarnarnesbæ 1987-1997 [hjá] Náttúrufræðistofnun Íslands og Líffræðistofnun Háskólans / [Seltjarnarnesi] : Seltjarnarnesbær, 1997.*

Nes við Seltjörn : jarðsjármælingar austan Nesstofu og yfir hringa í túni. Línuhönnun. Nóv. 1995.

Nes við Seltjörn : rannsókn í túni og vegarstæði vegna skipulags / Guðmundur Ólafsson. Reykjavík : Þjóðminjasafn Íslands, Fornleifadeild, 1997.

Nes við Seltjörn : samanburður á jarðsjármælingu og uppgreftri. Línuhönnun, nóv. 1995.*

O

Ó

P

Q

R

Reservoir studies of the Seltjarnarnes geothermal field, Iceland / [Reykjavík] : Orkustofnun, July 1987.

S

Seltjarnarnes : göngukort / kort Landmótun ; texti Þóra Hallgrímsson ; fuglamyndir, Íslenskur fuglavísir, [gerði] Jóhann Óli Hilmarsson ; aðrar myndir, Seltjarnarnesbær, [gerði] Haukur Snorrason. 2000*

T

U

Ú

V

Vetrarmyndir frá Nesi við Seltjörn og Laugarnesi / Sigurjón Páll Ísaksson og Þorgeir S. Helgason. Árbók hins íslenska fornleifafélags, 1994: s. 149-161.

efst á síðu

X

Y

Ý

Z

Þ

Þvergarður, forn landamerkjagarður á Seltjarnarnesi / Guðmundur Ólafsson og Kristinn Magnússon. Rannsóknarskýrslur fornleifadeildar 1992:13. Í: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1992.

Ö

Öskuhaugur á Seltjarnarnesi /Guðmundur Ólafsson. Rannsóknarskýrslur fornleifadeildar. 1981:6 (Óútgefin).**


Hægt er að nálgast þessi rit hjá: * Bókasafn Seltjarnarness ** Þjóðminjasafn. Skýrslur Þjóðminjasafns er hægt að nálgast í bókasafni Þjóðmingasafns Önnur rit eru til á Landsbókasafn-Háskólabókasafni Þjóðdeild


Þjónusta


Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 1 Gott aðgengi fatlaðra, forgangur 2

Útlit síðu: