Fara í efni

Sorphirða á Seltjarnarnesi

Stefna Seltjarnarnesbæjar er sú að sorphirða frá íbúum sé með þeim hætti sem best getur talist á höfuðborgarsvæðinu. 

Sorphirða á Seltjarnarnesi er í höndum Terra og sorpeyðing hjá Sorpu bs. 

Sorphirðudagatal 2024

Á uppfærðu sorphirðudagatali frá apríl 2024 má sjá hvernig losun úrgangs er samkvæmt nýja flokkunarkerfinu sem nú gildir. Tíðni sorphirðu Terra við heimili á Seltjarnarnesi hefur verið breytt þannig að hirðutíðni fyrir pappír/pappa og plastumbúðir er nú á 21 dags fresti en ekki á 28 daga fresti eins og áður var. Hirðutíðni fyrir matarleifar og blandaðan úrgang er áfram á 14 daga fresti.

Hverfaskipting fyrir losun á pappír og plasti:

Svæði 1 = Gulir dagar
Eiðistorg, Austurströnd, Víkurströnd, Fornaströnd, Látraströnd, Barðaströnd, Vesturströnd, Bollagarðar, Hofgarðar, Sævargarðar, Sefgarðar, Nesbali, Neströð, Lindarbraut, Unnarbraut, Miðbraut.

Svæði 2 = Rauðir dagar
Nesvegur, Grænamýri, Suðurmýri, Tjarnarmýri, Eiðismýri, Kolbeinsmýri, Tjarnarstígur, Tjarnarból, Lambastaðabraut, Hamarsgata, Skerjabraut, Sæbraut, Sólbraut, Selbraut, Kirkjubraut, Skólabraut, Steinavör, Hrólfsskálavör, Bakkavör, Valhúsabraut, Melabraut, Vallarbraut, Íþróttahús, Heilsugæsla.

Losun sorps - nýtt flokkunarkerfi

Í júní árið 2021 var samþykkt á Alþingi lagabreyting á lögum um meðhöndlun úrgangs sem tók gildi 1. janúar 2023. Henni fylgdu breytingar á flokkun sorps alls staðar á landinu. Hér á Seltjarnarnesi hófst flokkun samkvæmt nýja flokkunarkerfinu haustið 2023 eftir að öll heimili höfðu fengið viðeigandi flokkunarílát við heimili sín. Matarleifar og blandaður úrgangur er tæmdur á 14 daga fresti og plastumbúðir og pappír á 28 daga fresti. Sjá nánar á sorphirðudagatali.

Nánar um nýtt flokkunarkerfi 2023.

Flokkun og umgengni um sorp

Ítarlegar upplýsingar um flokkun sorps má finna á sorpa.is og terra.is en hér eru þær helstu:

Sjá myndband Sorpu um plastflokkun

 • Í pappírstunnurnar má setja allan pappírs og pappaúrgang, svo sem dagblöð, tímarit, fernur, sléttan pappa, eggjabakka, skrifstofupappír, pizzukassa og bylgjupappa.
 • Mikilvægt er að skola fernur og sjá til þess að ekki séu matarleifar á pappanum.
 • Pappírstunnan er innifalin í sorphirðugjaldi sem innheimt er með fasteignargjöldum.
 • Allt plast er sett saman í lokaða plastpoka að eigin vali og pokanum hent beint í sorptunnuna (orkutunna).
 • Í Sorpu eru plastpokarnir flokkaðir sérstaklega frá öðru rusli og plastinu komið í endurvinnslu.
 • Mikilvægt er að gengið sé frá öllu sorpi í lokaða poka.
 • Spilliefni, málmar, timbur og aðrir stórir og þungir hlutir sem skemmt geta tækjabúnað mega ekki fara í sorptunnuna en eiga að fara í endurvinnslustöð.
 • Æskilegast er að staðsetja sorpílát í innbyggðum sorpgeymslum, en að öðrum kosti að festa þau tryggilega, þó þannig að auðvelt sé fyrir sorphirðumenn að nálgast þau.
 • Á vetrum ber húseigendum að hreinsa snjó frá sorpgeymslum og þeirri leið sem flytja þarf sorpílát um innan lóðar.

Aukatunnur / ný tunna eða lok

 • Hægt er að sækja um aukatunnur ef þörf krefur og er greitt fyrir þær samkvæmt gjaldskrá.
 • Einnig er hægt að óska eftir nýrri tunnu eða loki ef núverandi tunna er skemmd.
 • Hafa má samband við þjónustuver Seltjarnarnesbæjar í síma 5959 100 eða senda póst á netfangið postur@seltjarnarnes.is 

Endurvinnsla

Endurvinnslustöð Sorpu í Ánanaustum er opin alla daga frá kl. 12:30 - 18:30.

 • Skilagjaldsskyldum umbúðum skal skila á endurvinnslustöðvar SORPU.
 • Tekið er við skilagjaldsskyldum umbúðum á eftirtöldum endurvinnslustöðvum:
  • Ánanaust – Reykjavík,
  • Jafnasel – Reykjavík,
  • Blíðubakki- Mosfellsbær,
  • Breiðhellu í Hafnarfirði
  • Áhaldahúsið- Kjalarnesi (eingöngu móttaka skilagjaldskyldra umbúða)
 • Góð ráð varðandi flokkun má finna á www.flokkum.is 
Síðast uppfært 02. maí 2024
Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?