Fara í efni

Nefndir og ráð

Hér gefur að líta allar helstu upplýsingar um nefndir er starfa á vegum Seltjarnarnesbæjar.

Bæjarráð Seltjarnarnesbæjar

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn og fjármálastjórn bæjar­félagsins að því leyti sem þessi mál eru ekki öðrum falin.

Bæjarráð hefur eftirlit með stjórnsýslu bæjarfélagsins og fjármálastjórn þess, semur drög að fjárhagsáætlun og viðaukum við hana og leggur fyrir bæjarstjórn.

Bæjarráð sér um að ársreikningar bæjarfélagsins séu samdir reglum samkvæmt og lagðir fyrir bæjarstjórn til meðferðar og afgreiðslu.

Bæjarráð er skipuð þrem mönnum kjörnum af bæjarstjórn Seltjarnarness og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil bæjarráðs er 1 ár.

Aðalmenn Varamenn
Magnús Örn Guðmundsson, formaður Svana Helen Björnsdóttir
Ragnhildur Jónsdóttir Þór Sigurgeirsson
Guðmundur Ari Sigurjónsson Sigurþóra Bergsdóttir

Fundartímar Bæjarráðs 2024

 • 25. janúar
 • 8. febrúar
 • 26. febrúar
 • 21. mars
 • 18. apríl
 • 23. maí
 • 20. júní
 • 22. ágúst
 • 26. september
 • 31. október
 • 28. nóvember
 • 12. desember

Heimilt er að boða til aukafunda ef þörf krefur.

Fjölskyldunefnd

Fjölskyldunefnd Seltjarnarness starfar skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lögum um húsnæðismál nr 44/1998. Fer með verkefni barnaverndarnefndar samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002, sbr. og 32. gr. laga nr. 40/1991, málefni aldraðra, samkvæmt lögum nr. 125/1999. Fer með verkefni húsnæðisnefndar skv. 6. gr. laga um húsnæðismál nr. 44/1998.

Fjölskyldunefnd er skipað fimm mönnum kjörnum af bæjarstjórn Seltjarnarness og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar.

Aðalmenn Varamenn
Hildigunnur Gunnarsdóttir, formaður Svana Helen Björnsdóttir
Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir, varaformaður Inga Þóra Pálsdóttir
Hákon Jónsson Þröstur Þór Guðmundsson
Sigurþóra Bergsdóttir Árný Hekla Marinósdóttir
Björg Þorsteinsdóttir Bjarni Torfi Álfþórsson

Fundartími fjölskyldunefndar 2024
16. janúar
19. mars
16. apríl
21. maí
20. ágúst
15. október
19. nóvember

Íþrótta- og tómstundanefnd

Íþrótta- og tómstundanefnd Seltjarnarnesbæjar starfar, í umboði bæjarstjórnar, að framkvæmd æskulýðs-, íþrótta- og tómstundamála bæjarfélagsins samkvæmt lögum og reglugerðum er þar að lúta og því sem bæjarstjórn felur henni.

Íþrótta- og tómstundarnefnd er skipað fimm mönnum kjörnum af bæjarstjórn og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar.

Með samþykkt um stjórn Seltjarnarnesbæjar 831/2013 var heiti Íþrótta- og tómstundaráðs breytt í Íþrótta- og tómstundanefnd. Íþrótta- og tómstundaráð hét áður Æskulýðs og íþróttaráð Seltjarnarness en á 319. fundi þess 17. janúar 2007 var samþykkt að breyta heiti nefndarinnar. Samþykkt þessi var staðfest í bæjarstjórn 14. febrúar 2007.

Aðalmenn Varamenn
Örn Viðar Skúlason, formaður Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir
Guðmundur Helgi Þorsteinsson, varaformaður Hildigunnur Gunnarsdóttir
Inga Þóra Pálsdóttir Hannes T. Hafstein
Guðmundur Gunnlaugsson Áslaug Ragnarsdóttir
Ólafur Finnbogason Magnea Gylfadóttir

Menningarnefnd

Menningarnefnd fer með málefni lista- og menningarsjóðs, stjórn Bókasafns og Náttúrugripasafns Seltjarnarness.

Menningarnefnd er skipuð fimm mönnum kjörnum af bæjarstjórn og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil nefndarinnar er hið sama og bæjarstjórnar.

Aðalmenn Varamenn
Þórdís Sigurðardóttir, formaður Grétar Dór Sigurðsson
Inga Þóra Pálsdóttir Hjördís Vilhjálmsdóttir
Þröstur Þór Guðmundsson Sjöfn Þórðardóttir
Stefán Árni Gylfason Halla Helgadóttir
Bryndís Kristjánsdóttir Eva Rún Guðmundsdóttir

Skipulags- og umferðarnefnd

Skipulags- og umferðarnefnd. er skipuð fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. samþykkt bæjarstjórnar frá 26. júní 2013 og skv. 6. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsnefnd skal jafnframt gegna hlutverki umferðarnefndar, sbr. heimild í 2. mgr. 116. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Kjörtímabil nefndarinnar er hið sama og bæjarstjórnar.

Erindi sem eiga að fara fyrir nefndina þurfa að berast í viku fyrir fund til að tryggja að mál geti hlotið afgreiðslu á viðkomandi fundi.

Aðalmenn Varamenn
Svana Helen Björnsdóttir, formaður Hákon Jónsson
Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir, varaformaður Erlendur Magnússon
Örn Viðar Skúlason Inga Þóra Pálsdóttir
Bjarni Torfi Álfþórsson Guðmundur Ari Sigurjónsson
Karen María Jónsdóttir Stefán Bergmann

Fundartími Skipulags- og umferðarnefnd 2024
17. janúar
15. febrúar
14. mars
11. apríl
16. maí
13. júní
18. júlí
15. ágúst
5. september
24. október
21. nóvember
19. desember

 

Skólanefnd

Skólanefnd fer með málefni grunnskóla, sbr. lög um grunnskóla nr. 66/1995, jafnframt með leikskólamál skv. 9. gr. laga nr. 78/1994 um leikskóla, ennfremur málefni tónlistarskóla samkvæmt lögum nr. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.

Skólanefnd er skipuð fimm aðalmönnum kjörnum af bæjarstjórn og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil nefndarinnar er hið sama og bæjarstjórnar.

  Varamenn
Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir, formaður Hannes T. Hafstein
Ragnhildur Jónsdóttir, varaformaður Guðmundur Helgi Þorsteinsson
Grétar Dór Sigurðsson Hákon Jónsson
Karen María Jónsdóttir Guðmundur Ari Sigurjónsson
Eva Rún Guðmundsdóttir Guðmundur Gunnlaugsson

Fundartími Skólanefndar 2024

24. janúar
20. mars
22. maí
19. júní
28. ágúst
23. október
27. nóvember

Umhverfisnefnd

Umhverfisnefnd er umsagnaraðili og gerir tillögur í sambandi við landnýtingu. Annast umhverfismál sbr. lög um náttúruvernd nr. 44/1999, og umhirðu opinna svæða.

Umhverfisnefnd er skipuð fimm aðalmönnum kjörnum af bæjarstjórn og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar.

Aðalmenn Varamenn
Grétar Dór Sigurðsson, formaður Hildigunnur Gunnarsdóttir
Hannes T. Hafstein, varaformaður Örn Viðar Skúlason
Guðrún Brynja Vilhjálmsdóttir Hákon Jónsson
Stefán Bergmann Karen María Jónsdóttir
Magnea Gylfadóttir Björg Þorsteinsdóttir

Veitustofnanir - stjórn

Stjórn veitustofnana fer með stjórn og rekstur veitufyrirtækja bæjarins og starfa skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 81/1991 , reglugerð nr. 401/2005, orkulög nr. 58/1967 og reglugerðum settar á grundvelli þeirra.

Stjórn veitustofnana er skipuð fimm aðalmönnum kjörnum af bæjarstjórn og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil stjórnar er hið sama og bæjarstjórnar.

Aðalmenn Varamenn
Svana Helen Björnsdóttir, formaður Örn Viðar Skúlason
Þór Sigurgeirsson Grétar Dór Sigurðsson
Guðmundur Jón Helgason Guðmundur Helgi Þorsteinsson
Sigurþóra Bergsdóttir Garðar Svavar Gíslason
Bjarni Torfi Álfþórsson Karen María Jónsdóttir

Öldungaráð Seltjarnarnesbæjar

Öldungaráð Seltjarnarnesbæjar starfar í umboði bæjarstjórnar Seltjarnarnesbæjar. Hlutverk þess og markmið er að vera vettvangur samráðs íbúa 67 ára og eldri, félagasamtaka þeirra, atvinnulífs og bæjaryfirvalda.

Öldungaráð er skipað fimm fulltrúum og jafnmörgum til vara. Bæjarstjórn kýs þrjá fulltrúa og þrjá til vara og skal aðalmaður vera formaður ráðsins. Heilsugæslan á Seltjarnarnesi tilnefnir einn fulltrúa og einn til vara. Félag eldri borgara á Seltjarnarnesi kýs þrjá fulltrúa og þrjá til vara. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar.

Aðalmenn Varamenn
Hildigunnur Gunnarsdóttir, formaður Petrea I Jónsdóttir
Ingimar Sigurðsson Þórleifur Jónsson
Guðmundur Ari Sigurjónsson  

Nefndir kjörnar til tveggja ára 2022-2024

Sorpa - stjórn

Sorpeyðing höfuðborgarsvæðisins er byggðasamlag sem starfar á grundvelli stofnsamnings frá 15. febrúar 1988, en endurskoðaður stofnsamningur tók gildi 1. júlí 2004.

Tilgangur þess er að annast sorpeyðingu fyrir stofnaðila þess. Eftirtalin sveitarfélög eiga aðild að byggðasamlaginu: Seltjarnarnesbær, Reykjavíkurborg, Garðabær, Kópavogur, Mosfellsbær, Hafnarfjörður og Bessastaðahreppur.

Stjórn byggðasamlagsins er skipuð einum fulltrúa og einum til vara frá hverju aðildarsveitarfélagi og skal hann vera aðalmaður í sveitarstjórn eða framkvæmdastjóri sveitarfélags. Sömu skilyrði gilda um varamenn sem hver sveitarstjórn tilnefnir.

Sorpeyðing höfuðborgasvæðisins bs. hefur aðsetur að Gufunesvegi 112.

Aðalmenn Varamenn
Svana Helen Björnsdóttir Ragnhildur Jónsdóttir

Strætó bs. - stjórn

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu Seltjarnarnesskaupstaðar, Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar, Hafnafjarðarbæjar og Mosfellsbæjar og Sveitafélagsins Álftaness Stjórn byggðasamlagsins er skipuð sjö mönnum, einum frá hverju sveitarfélagi og jafnmörgum til vara.

Í stjórn Strætó bs. eru:

Aðalmenn Varamenn
Magnús Örn Guðmundsson Ragnhildur Jónsdóttir

Samstarfsnefndir

Almannavarnanefnd

Almannavarnanefnd starfar skv. lögum um almannavarnir nr. 94/1962 , með síðari breytingum. Samkvæmt 9. gr. laganna er hlutverk almannavarnanefnda að skipuleggja og annast björgunar- og hjálparstörf vegna hættu eða tjóns sem skapast hefur vegna hernaðarátaka, náttúruhamfara eða af annarri vá. Þær skulu gera áætlanir um skipulag almannavarna í samvinnu við ríkislögreglustjóra og almannavarnaráð.

Sameiginleg almannavarnarnefnd er fyrir Seltjarnarnes, Reykjavík, Mosfellsbæ og Kjósarhrepp.

Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins skal skipuð bæjarstjórum Seltjarnarnes- og Mosfellsbæja, oddvita Kjósarhrepps, borgarstjóra Reykjavíkur, sem jafnframt er formaður nefndarinnar og tveimur kjörnum fulltrúum frá hverju sveitarfélagi fyrir sig. Auk þess sitja í nefndinni lögreglustjóri og slökkviliðsstjóri sem jafnframt er framkvæmdastjóri nefndarinnar og sér um daglegan rekstur hennar.

Kjörtímabil almannavarnanefndar er hið sama og bæjarstjórnar.

Aðalmenn Varamenn
Þór Sigurgeirsson Svana Helen Björnsdóttir
Ragnhildur Jónsdóttir Sigurþóra Bergsdóttir 

Undirnefndir almannavarnanefndar eru: Framkvæmdaráð, sem skipað er bæjarstjórum Mosfells- og Seltjarnarnesbæja, borgarstjóra Reykjavíkur, og hreppstjóra Kjósarhrepps, auk lögreglustjóra og slökkviliðsstjóra.

Aðgerðastjórn, sem skipuð er fulltrúum lögreglu og slökkviliðs og fulltrúa frá björgunarsveitum og Rauða krossi Íslands. Auk þess sitja í aðgerðastjórn borgarverkfræðingur og héraðslæknirinn í Reykjavík. Einn fulltrúi er tilnefndur frá hverju hinna sveitarfélaganna.

Aðsetur almannavarnanefndar er hjá Skökkviliði höfuðborgarsvæðisins bs., Skógarhlíð 14. 105 Reykjavík.

 

Samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins

Á grundvelli auglýsingu nr. 97/1973, sbr. núg. ákvæði 3. og 55. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd er samkomulag á milli Rykjavíkurborgar, Kópavogar, Seltjarnarness, Garðabæjar, Sandgerðisbæjar, Grindavíkur, Gerðahrepps, Vatnsleysustrandarhrepps, Bessastaðahrepps, Reykjanesbæjar og Mosfellsbæjar um rekstur skíðasvæðanna í Bláfjöllum og Skálafelli og Bláfjallafólksvangs.

Á 583. fundi bæjarstjórnar Seltjarnarness þann 12. nóvember 2003 voru samþykktir fyrir Stjórn skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins og Bláfjallafólvangs áður Bláfjallanefnd samþykktar. Samvinnunefnd sveitarfélaganna, Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins og Bláfjallafólkvangs er skipuð einum fulltrúa frá hverjum aðila.

Aðsetur nefndarinnar er að Fríkirkjuvegi 11.

Aðalmenn Varamenn
Magnús Örn Guðmundsson Ragnhildur Jónsdóttir

 

Brunabótafélag Íslands - fulltrúaráð

Tilgangur og starfssvið Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands er skv. lögum nr. 68/1994 m.a. að taka þátt í vátryggingastarfsemi með eignaraðild að vátryggingafélögum og að stunda lánastarfsemi, m.a. til verklegra framkvæmda sveitarfélaga eftir því sem ástæður félagsins leyfa, svo og rekstur fasteigna.

Bæjarstjórn kýs einn aðalmann í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands og annar til vara skv. 9. gr. laga nr. 68/1994 um Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands.

Aðalmenn Varamenn
Þór Sigurgeirsson Ragnhildur Jónsdóttir

HEF Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness

Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis er skipuð samkv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Hlutverk hennar er m.a. að vinna að bættu heilbrigðiseftirliti á svæði sínu, annast fræðslu fyrir almenning og efla samvinnu við önnur yfirvöld og aðila sem vinna að þessum málum.

Heilbrigðiseftirlitið vinnur í umboði heilbrigðisnefndar og samkvæmt samþykktum um heilbrigðiseftirlitið frá 2022.

Í HEF sitja sex fulltrúar og af þeim er einn fulltrúi frá Seltjarnarnesi. Bæjarstjórn kýs einn aðalmenn og annan til vara skv. 11. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.

Aðalmenn Varamenn
Hannes T. Hafstein Guðmundur Helgi Þorsteinsson

 

Hjúkrunarheimilið Eir - fulltrúaráð

Skipulagsskrá fyrir Hjúkrunarheimilið Eir var staðfest af dómsmálaráðherra 13. desember 1990.

Að Hjúkrunarheimilinu Eir standa eftirfarandi aðilar: Seltjarnarneskaupstaður, Reykjavíkurborg, Mosfellsbær, Verslunarmannafélag Reykjavíkur, Efling, Samtök blindra og blindravina, Félag aðstandenda Alzheimersjúkling, SÍBS, Sjómannadagurinn í Reykjavík og Hafnarfirði, Umönnunar- og hjúkrunarheimilið Skjól og Hússjóður Öryrkjabandalags Íslands

Fulltrúaráð Eirar er skipað 37 fulltrúum, þremur frá hverjum aðila nema sjö frá Reykjavíkurborg. Fulltrúaráð kýs formann og stjórn til fjögurra ára.

Aðalmenn Varamenn
Jónína Þóra Einarsdóttir  

Reykjanesfólkvangur

Seltjarnarnes, Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Grindavík, Selvogshreppur og Reykjanesbær eru aðilar að fólkvangi á Reykjanesi sbr.. núv. ákvæði 3. og 55. gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999 sem stofnaður var 1. desember 1975.

Bæjarstjórn kýs einn aðalmann í stjórn og annan til vara.

Aðalmenn Varamenn
Steinunn Árnadóttir  

 

Samband íslenskra sveitarfélaga (SÍS) - Landsþing

Samband íslenskra sveitarfélaga (SÍS) er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á landinu.

Samband íslenskra sveitarfélaga vinnur að eflingu samstarfs íslenskra sveitarfélaga og að hvers konar hagsmunamálum þeirra.

Samkv. 87 gr. sveitarstjórnarlaga er Samband íslenskra sveitarfélaga sameiginlegur málsvari sveitarfélaganna og í gildi er sérstakur samstarfssáttmáli við ríkisstjórn Íslands.

Samkvæmt lögum Samband íslenskra sveitarfélag kjósa sveitarstjórnir fulltrúa á landsþing sem haldið er á fjögurra ára fresti. Á landsþingi er kosið í stjórn, fulltrúaráð og launanefnd sveitarfélaga.

Stóra breytingin 1. janúar 2023 - Sveitarfélög gegna veigamiklu hlutverki þegar kemur að úrgangsstjórnun og innleiðingu hringrásarhagkerfis. Umfangsmiklar lagabreytingar voru samþykktar á alþingi í júní 2021 um flokkun og endurvinnslu, hollustuhætti, mengunarvarnir, úrvinnslugjald og fleira. Þessar breytingar koma flestar til framkvæmda 1. janúar 2023 og er ætlað að skapa skilyrði fyrir myndun hringrásarhagkerfis svo stuðla megi að sjálfbærri auðlindanotkun og draga úr myndun úrgangs. Nánari upplýsingar um hringrásarverkefnið má finna á samband.is

Aðalmenn Varamenn
Þór Sigurgeirsson Magnús Örn Guðmundsson
Ragnhildur Jónsdóttir Svana Helen Björnsdóttir
Guðmundur Ari Sigurjónsson Sigurþóra Bergsdóttir

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) - Fulltrúaráð

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Samþykkt fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu var samþykkt á framhaldsaðalfundi samtakanna 1. mars 2002 og þar kemur fram að markmið samtakanna er að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum sveitarfélaganna, efla samstarf þeirra og stuðla að auknum samskiptum og samstarfi sveitarstjórnarmanna, sveitarstjórnarnefnda og starfsmanna sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Bæjarstjórn tilnefndir tvo aðalmenn í fulltrúaráð SSH og tvo til vara.

Aðalmenn Varamenn
Ragnhildur Jónsdóttir Magnús Örn Guðmundsson
Guðmundur Ari Sigurjónsson Sigurþóra Bergsdóttir

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) - Svæðisskipulagsráð

Stjórn SSH er skipuð framkvæmdastjórum þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að SSH hverju sinni. Hver sveitarstjórn tilnefnir varamann úr röðum kjörinna sveitarstjórnarmanna.

Innan SSH er starfandi samvinnunefnd um svæðisskipulag á höfuðborgarsvæðinu sem fjalla um breytingar um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001-2024 og til að meta hvort ástæða sé til að endurskoða svæðisskipulagið.

Bæjarstjórn tilnefnir 2 fulltrúa í nefndina

Í Samvinnunefnd um svæðisskipulag á höfuðborgarsvæðinu eru:

Aðalmenn Varamenn
Svana Helen Björnsdóttir Hákon Jónsson
Karen María Jónsdóttir Bjarni Torfi Álfþórsson

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) - stjórn

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins er byggðasamlag Seltjarnarnesbæjar, Reykjavíkurborgar, Hafnarfjarðarbæjar, Garðabæjar, Álftaness, Kópavogs og Mosfellsbæjar.

Stjórn Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. (SHS) starfar á grundvelli stofnsamnings frá 31. maí 2000. Tilgangur þess er að vinna að forvörnum, veita fyrstu viðbrögð til að vernda líf og heilsu fólks, umhverfi og eignir og sinna öðrum lögbundnum verkefnum.

Stjórn byggðasamlagsins er skipuð framkvæmdastjórum aðildarsveitarfélaganna eða fulltrúum þeirra og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil stjórnar er hið sama og bæjarstjórnar.

Aðalmenn Varamenn
Þór Sigurgeirsson Ragnhildur Jónsdóttir

 

Aðrar nefndir og ráð

Fulltrúi Heilsugæslunnar á Seltjarnarnesi

Aðalmenn  
Sólveig Þórhallsdóttir  

 

Fulltrúar Félags eldri borgara á Seltjarnarnesi

Aðalmenn Varamenn
Magnús Oddsson Sigríður Ólafsdóttir
Þóra Einarsdóttir Stefán Bergmann
Birgir Vigfússon Hildur Guðmundsdóttir

Notendaráð fyrir fatlað fólk

Aðalmenn Varamenn
Guðmundur Helgi Þorsteinsson, formaður Svana Helen Björnsdóttir
Hákon Jónsson Þröstur Þór Guðmundsson
Halldóra Jóhannesdóttir Sanko Sigurþóra Bergsdóttir
Heiðbjörk Hrund Grétarsdóttir, tilnefnd af ÖBÍ  
Sigríður Heimisdóttir, tilnefnd af Þroskahjálp  
Lárus Thor Valdimarsson, tilnefndur af Þroskahjálp  
Síðast uppfært 26. febrúar 2024
Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?