Fara í efni

Skipulags- og umferðarnefnd

02. nóvember 2022

132. fundur skipulags- og umferðarnefndar haldinn í fundarsal bæjarstjórnar Seltjarnarness og í gegnum fjarfundarbúnað, miðvikudaginn 2. nóvember, 2022 kl. 14:00

Nefndarmenn: Svana Helen Björnsdóttir, formaður, Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir varaformaður, Örn Viðar Skúlason aðalmaður, Karen María Jónsdóttir aðalmaður, Bjarni Torfi Álfþórsson aðalmaður.

Starfsmaður: Brynjar Þór Jónasson, sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs

Fundargerð ritaði: Brynjar Þór Jónasson, sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs


Dagskrá:

1. 2022090054 - Látraströnd 54 - Umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis

Lögð fram umsagnarbeiðni frá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, dagsett 5. september 2022, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II að Látraströnd 54. Málið var áður á dagskrá 131. fundar skipulags- og umferðarnefndar og á 953. fundi bæjarstjórnar Seltjarnarnesbæjar.

Í gildandi aðalskipulagi Seltjarnarness er ekki fjallað sérstaklega um gististarfsemi. Í greinargerð aðalskipulags segir í kafla 3.1. um íbúðabyggð;

„Gert er ráð fyrir að í íbúðarhverfum geti verið atvinnustarfsemi svo fremi að hún valdi óverulegum óþægindum, nánar tiltekið innan eftirfarandi marka:

 • Starfsemin fari fram innan hefðbundins dagvinnutíma.
 • Starfsemi hvers rekstraraðila valdi ekki ónæði, t.d. vegna umferðar, lyktar eða hávaða.
 • Bílastæðanotkun gangi ekki verulega á afnot íbúa í nálægum húsum af sameiginlegum bílastæðum.
Óheimilt er á íbúðarsvæðum að reka áfengisveitingastaði, sbr. flokk II og III. skv. 4. gr. laga nr. 85/2007.“

Landnotkun er oft skilgreind nánar í deiliskipulagi. Í deiliskipulagi stranda er ekki nánari skilgreining að öðru leyti en því að svæðið er skilgreint sem íbúðabyggð (ÍB-9) í aðalskipulagi.

Umsóknin var á sínum tíma kynnt nágrönnum þ.e. eigendum 14 húsa, að húsi nr. 54 með töldu, þ.e. Látraströnd 15, 17, 19, 21, 46, 48, 50, 52, 54, 58, Barðaströnd 45, 47, 49 og 51. Eigendur 7 húsa gerðu athugasemdir þ.e. húsa við Látraströnd nr. 15, 17, 21, 46, 50, 52 og 58.

Um athugasemdir nágranna vísast til þeirra og til umsagnar Landslaga, dags. 8. mars 2021. Efnislegar athugasemdir þeirra sem gerðu athugasemdir sneru því einkum að ónæði vegna starfseminnar á nóttunni og snemma á morgnanna þ.e. vegna umgengni viðskiptamanna gististaðarins við komur og brottfarir þ.e. að hávaða við þau tækifæri. Þá var kvartað undan notkun á almennum bílastæðum. Í raun má þó líklega segja að ónæði af starfseminni, umfram það sem almennt verður að telja að felist í notkun húsnæðis sem íbúðarhúsnæðis, felist einkum í meiri umgengni á nóttunni og snemma á morgnanna, með tilheyrandi auknu ónæði umfram það sem almennt má gera ráð fyrir frá hefðbundnu íbúðarhúsnæði. Enginn athugasemdaaðila kvartaði þó beint yfir óþægindum frá starfseminni eins og hún var rekin en lýstu áhyggjum af ónæði. Þó kom fram að fyrrverandi eigendur að Látraströnd 15 hafi orðið fyrir óþægindum vegna ónæðis.

Með vísan til athugasemda var talið að starfsemin færi a.m.k. að einhverju leiti fram utan hefðbundins dagvinnutíma þ.e. komur og brottfarir. Af því var talið leiða að slík starfsemi í íbúðarhverfi myndi líklega, almennt séð, valda nágrönnum eitthvað meira ónæði en hefðbundin búseta og væri því í andstöðu við aðalskipulag. Ekki liggur fyrir með beinum hætti að ónæði hafi verið frá fyrri starfsemi nema upplýsingar um að fyrri eigendur að Látraströnd nr. 15 hafi orðið fyrir ónæði.

Í athugasemdum lögmanns umsækjanda, dags. 17. október sl., kemur fyrst fram að starfsemin fari fram á dagvinnutíma og að umsækjandi bjóði ekki upp á næturþjónustu. Það er að segja að ferðamenn verði að innrita sig milli kl. 15.00 og 17.00 og þurfi að fara fyrir kl. 11.00.

Með vísan til þess, þ.e. ef komur og brottfarir eru almennt á dagvinnutíma, þ.e. að starfsemin hafi ekki í för með sér aukna umferð eða ónæði utan dagvinnutíma, telur meirihluti nefndarinnar ekki forsendur til að leggjast gegn umsókninni að svo komnu enda eigi móttaka ferðamanna og brottfarir sér aðallega stað á dagvinnutíma. Framangreint er algjör forsenda þess að meirihluti nefndarinnar leggst ekki gegn umsókninni. Breytist móttöku- eða brottfarartími ferðamanna miðað við þetta almennt eða verði verulegt ónæði af starfseminni bresta forsendur fyrir jákvæðri afstöðu meirihluta nefndarinnar til starfseminnar. Áskilur nefndin sér rétt til að bregðast við á viðeigandi hátt m.a. með tilkynningu þar um til sýslumanns sem væntanlega tekur þá til skoðunar hvort forsendur fyrir leyfisveitingunni séu brostnar.

Vísað til staðfestingar í bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar.


2. 2020040062 - Stefnumörkun varðandi gististarfsemi og gististaði fyrir íbúðabyggð

Lagt fram minnisblað Alta, dagsett 29. september 2022, varðandi stefnumörkun um gistiþjónustu í Seltjarnarnesbæ.

Skipulags- og umferðarnefnd felur skipulagsfulltrúa að gera eftirfarandi breytingar á áður auglýstri lýsingu þannig að eftirfarandi texti verði einnig hluti af breytingunni:

„Auk heimagistingar er heimil á íbúðarsvæðum rekstrarleyfisskyld gistiþjónusta í minni gistiheimilum og íbúðum, sbr. 4. og 9. gr. reglugerðar nr. 1277/2016, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
 • Gisting er á lögheimili gistisöluaðila og hann skal hafa þar aðsetur.
 • Hámarksfjöldi leigðra herbergja er fimm.
 • Hámarksfjöldi gesta er 10 einstaklingar.
 • Starfsemin fari fram á dagvinnutíma og að gistisöluaðili bjóði ekki upp á næturþjónustu.
 • Starfsemin má ekki hafa neikvæð áhrif á næsta nágrenni, t.d. vegna ónæðis eða hávaða.
 • Gestir nýti bílastæði innan lóðar.
 • Eitt stæði skal vera fyrir hverja fjóra gesti á gistiheimilum.
 • Heimilt er að gefa út nýtt leyfi fyrir skammtímaleigu í húsnæði á íbúðarsvæðum til samræmis við áður útgefin leyfi. Er þá miðað við að umfang starfseminnar aukist ekki frá því sem áður var heimilt. Gilda þá lög um fjöleignarhús nr. 26/1994 varðandi samþykki meðeigenda og lög um mannvirki nr. 160/2010 varðandi breytta notkun húss.
Skipulags- og umferðarnefnd Seltjarnarnesbæjar metur hvort umsókn um rekstrarleyfisskylda gististarfsemi samræmist ofangreindum skilyrðum. Einnig metur nefndin hvort gera þurfi breytingu á deiliskipulagi viðkomandi svæðis eða, ef deiliskipulag liggur ekki fyrir, hvort grenndarkynna þurfi umsóknina sbr. ákvæði 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.“

Eftir breytingu felur skipulags- og umferðarnefnd skipulagsfulltrúa að kynna tillöguna á vinnslustigi.

Vísað til staðfestingar í bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar.


Fundi slitið 14:23
Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?