Fara í efni

Skólanefnd

74. fundur 04. október 2000

Fundinn sátu: Gunnar Lúðvíksson, Sunneva Hafsteinsdóttir, Hrefna Kristmannsdóttir og Petrea I. Jónsdóttir frá skólanefnd, Lúðvík Hjalti Jónsson forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs og Margrét Harðardóttir grunnskólafulltrúi. Marteinn M. Jóhannsson aðstoðarskólastjóri Mýrarhúsaskóla, Gylfi Gunnarsson skólastjóri Tónlistarskólans, Sigfús Grétarsson skólastjóri Valhúsaskóla, Helga Kristín Gunnarsdóttir deildarstjóri fulltrúi kennara og Ástríður Nielsen fulltrúi foreldra í Mýrarhúsaskóla.

Dagskrá:

1.      Skólabyrjun:

a)      Valhúsaskóli:

i)        Í Valhúsaskóla eru  293 nemendur. Skólastarf fór vel af stað og er góður andi meðal kennara og nemenda.

ii)       Skólinn átti í þó nokkrum erfiðleikum með að ráða kennara, en tekist hefur að ráða í  allar stöður.

iii)       Í lok september var haldið fjölmennt foreldranámskeið fyrir foreldra nemenda í 7. og 8. bekk þar sem Einar Gylfi Jónsson sálfræðingur fjallaði um unglingsárin. Skólastjóri Valhúsahúsa fjallaði um skipulag og breytingar á skólastarfi Valhúsaskóla.

iv)       Danskir nemendur sem gistu í Selinu heimsóttu skólann í upphafi skólaárs og einnig tók skólinn á móti 25 svissneskum nemendum og kennurum þeirra og munu Svisslendingarnir endurgjalda gestrisnina í apríl nk.

Skólanefnd lýsir ánægju sinni með það hve allir starfsmenn Valhúsaskóla hafa unnið metnaðarfullt starf við undirbúning og móttöku nemenda 7. bekkjar í skólann.

b)      Mýrarhúsaskóli:

i)        Skólastarf hófst með stærðfræðinámskeiðum og námskeiði í kennslu á Ritþjálfa.

ii)        Í skólanum eru nú 471 nemandi, kennarar eru 47 og aðrir starfsmenn 18.

iii)       Ágætlega gekk að ráða kennara og er góður andi meðal starfsmanna.

iv)        Með flutningi 7. bekkjar í Valhúsaskóla hefur nemendum fækkað töluvert og hefur það létt á skólastarfinu.

v)         Allir nemendur í skólanum fá nú danskennslu eina stund á viku og fer sú kennsla fram í fjölnotasalnum  alls 25 stundir á viku. Að öðru leyti er salurinn notaður til æfinga fyrir bekkjarskemmtanir og aðrar uppákomur.

vi)        Þátttaka í foreldranámskeiði fyrir foreldra sex ára barna og annarra nýrra nemenda var góð og voru foreldrar almennt mjög ánægðir með námskeiðið.

vii)       Í vetur eru 35 nemendur skráðir í Námsver, en það er næstum 100% aukning frá sl. skólaári. (Fskj. 27-00)

viii)      Skólinn keypti stórt og veglegt píanó fyrir afmælisgjöfina frá Seltjarnarnesbæ, en afmæli skólans var 30. september sl.

ix)        Lagðar voru fram upplýsingar um fjölda nemenda í Skólaskjóli, en hann er mjög svipaður og sl. ár. (Fskj. 28-00)

x)         Skólanefnd samþykkir fyrir sitt leyti að fella niður  kennsluskyldu á aðstoðarskólastjóra  Mýrarhúsaskóla.

Degi stærðfræðinnar voru gerð góð skil í báðum skólunum og á skólinn fjölda ljósmynda af verkefnum nemenda.

Rætt var um hvort sérgreinakennarar gætu sett upplýsingar um námsefni og kennslu inn á heimasíðu skólanna. Rætt var um möguleika og tengingar við www.skolatorg.is.

c)      Tónlistarskólinn

i)        Skólastjóri Tónlistarskólans greindi frá  hve gott samstarf skólinn á við leik- og grunnskóla.

ii)        Nemendur í skólanum eru 251 og kennarar 21. Auk þeirra nemenda sem að framan er getið eru öll fjögurra og fimm ára leikskólabörn í Tónlistarskólanum og allir sex ára nemendur í grunnskólanum eru í forskóla Tónlistarskólans. Nokkur fjölgun nemenda er í forskóla 2 þ.e. 7 ára nemendur.

iii)        Framkvæmdum við breytingar á húsnæði Tónlistarskóla og bókasafns er að ljúka.

Skólanefnd óskar eftir að Mýrarhúsaskóli geri samning við fyrirtæki vegna kaupa á matarpökkum fyrir nemendur skólans og reyni  að nýta þau stöðugildi sem þegar eru samþykkt í skólanum. Málið verður tekið upp á næsta fundi skólanefndar.

2.      Önnur mál:

a)      Lagt fram bréf frá foreldrum barns í leikskólanum.

b)      Lögð fram styrkumsókn frá kennurum í Mýrarhúsaskóla vegna námskeiðs á vegum                      Endurmenntunarstofnunar HÍ.

c)      Eftirfarandi lagt fram til kynningar (Fskj. 29-00)

i)                   Skýrslur vegna námsferðar kennara í Mýrarhúsaskóla sl. sumar.

ii)                  Verkefni kennara í Mýrarhúsaskóla, styrkt af Þróunarsjóði grunnskóla Seltjarnarness.

iii)                 Ársskýrslur námsráðgjafa og sálfræðings.

iv)                 Reglugerðir nr. 270/200 um skólareglur nr. 414/2000, nr. 415/2000 um samræmd próf.

v)                  Upplýsingar frá menntamálaráðuneyti um tóbaksvarnarfræðslu í grunnskólum og málþing          um lesskimun og lestrarörðugleika. Vefslóð: www.mrn.stjr.is

vi)                 Upplýsingar um íþróttakennslu í grunnskólum

vii)               Úrskurður frá menntamálaráðuneyti vegna gjaldtöku vegna þemadaga og Þingvallaferðar í          Mýrarhúsaskóla

viii)              Gjaldskrá nokkurra Tónlistarskóla.

Gunnar Lúðvíksson (sign)

Sunneva Hafsteinsdóttir (sign)

Petrea I. Jónsdóttir (sign)

Hrefna Kristmannsdóttir (sign)

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 19:15

Fundarritari var Margrét Harðardóttir



Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?