Fara í efni

Bæjarstjórn

09. nóvember 2022

954. Bæjarstjórnarfundur miðvikudaginn 9. nóvember 2022 kl. 17:00 kom bæjarstjórn Seltjarnarness saman til fundar í fundarsal sínum að Austurströnd 2, Seltjarnarnesi.

Fundinn sátu: Þór Sigurgeirsson (ÞS), Magnús Örn Guðmundsson (MÖG), Svana Helen Björnsdóttir (SHB), Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir (DSO), Guðmundur Ari Sigurjónsson (GAS), Sigurþóra Bergsdóttir (SB) og Bjarni Torfi Álfþórsson (BTÁ).

Fundargerð ritaði: Gunnar Lúðvíksson.

Fundurinn er sendur út samtímis á netinu og vistaður á heimasíðu bæjarins.

Magnús Örn Guðmundsson setti fund og stjórnaði.


Gengið var til dagskrár og fyrir tekið:


1. Fundargerð Bæjarráðs, 136. fundur.

Fundargerðin lögð fram.

Eftirfarandi liður í fundargerð Bæjarráðs nr. 136 var borinn upp til staðfestingar:

2022110016 - Fjárhagsáætlun og gjaldskrá 2023 - Heilbrigðiseftirlitið Gjaldskrá heilbrigðiseftirlitsgjalds.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá heilbrigðiseftirlitsgjalds.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða fundargerðina í heild sinni sem er í 5 liðum.

Til máls tóku: SB, GAS


2. Fundargerð Skipulags- og umferðarnefndar, 132. fundur.

Fundargerðin lögð fram.

Eftirfarandi liðir í fundargerð Skipulags- og umferðarnefndar nr. 132 voru bornir upp til staðfestingar:

1. 2022090054 - Látraströnd 54 - Umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis

Lögð fram umsagnarbeiðni frá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, dagsett 5. september 2022, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II að Látraströnd 54. Málið var áður á dagskrá 131. fundar skipulags- og umferðarnefndar og á 953. fundi bæjarstjórnar Seltjarnarnesbæjar.

Í gildandi aðalskipulagi Seltjarnarness er ekki fjallað sérstaklega um gististarfsemi. Í greinargerð aðalskipulags segir í kafla 3.1. um íbúðabyggð;

„Gert er ráð fyrir að í íbúðarhverfum geti verið atvinnustarfsemi svo fremi að hún valdi óverulegum óþægindum, nánar tiltekið innan eftirfarandi marka:

 • Starfsemin fari fram innan hefðbundins dagvinnutíma.
 • Starfsemi hvers rekstraraðila valdi ekki ónæði, t.d. vegna umferðar, lyktar eða hávaða.
 • Bílastæðanotkun gangi ekki verulega á afnot íbúa í nálægum húsum af sameiginlegum bílastæðum.
Óheimilt er á íbúðarsvæðum að reka áfengisveitingastaði, sbr. flokk II og III. skv. 4. gr. laga nr. 85/2007.“

Landnotkun er oft skilgreind nánar í deiliskipulagi. Í deiliskipulagi stranda er ekki nánari skilgreining að öðru leyti en því að svæðið er skilgreint sem íbúðabyggð (ÍB-9) í aðalskipulagi.

Umsóknin var á sínum tíma kynnt nágrönnum þ.e. eigendum 14 húsa, að húsi nr. 54 með töldu, þ.e. Látraströnd 15, 17, 19, 21, 46, 48, 50, 52, 54, 58, Barðaströnd 45, 47, 49 og 51. Eigendur 7 húsa gerðu athugasemdir þ.e. húsa við Látraströnd nr. 15, 17, 21, 46, 50, 52 og 58.

Um athugasemdir nágranna vísast til þeirra og til umsagnar Landslaga, dags. 8. mars 2021. Efnislegar athugasemdir þeirra sem gerðu athugasemdir sneru því einkum að ónæði vegna starfseminnar á nóttunni og snemma á morgnanna þ.e. vegna umgengni viðskiptamanna gististaðarins við komur og brottfarir þ.e. að hávaða við þau tækifæri. Þá var kvartað undan notkun á almennum bílastæðum. Í raun má þó líklega segja að ónæði af starfseminni, umfram það sem almennt verður að telja að felist í notkun húsnæðis sem íbúðarhúsnæðis, felist einkum í meiri umgengni á nóttunni og snemma á morgnanna, með tilheyrandi auknu ónæði umfram það sem almennt má gera ráð fyrir frá hefðbundnu íbúðarhúsnæði. Enginn athugasemdaaðila kvartaði þó beint yfir óþægindum frá starfseminni eins og hún var rekin en lýstu áhyggjum af ónæði. Þó kom fram að fyrrverandi eigendur að Látraströnd 15 hafi orðið fyrir óþægindum vegna ónæðis.

Með vísan til athugasemda var talið að starfsemin færi a.m.k. að einhverju leiti fram utan hefðbundins dagvinnutíma þ.e. komur og brottfarir. Af því var talið leiða að slík starfsemi í íbúðarhverfi myndi líklega, almennt séð, valda nágrönnum eitthvað meira ónæði en hefðbundin búseta og væri því í andstöðu við aðalskipulag. Ekki liggur fyrir með beinum hætti að ónæði hafi verið frá fyrri starfsemi nema upplýsingar um að fyrri eigendur að Látraströnd nr. 15 hafi orðið fyrir ónæði.

Í athugasemdum lögmanns umsækjanda, dags. 17. október sl., kemur fyrst fram að starfsemin fari fram á dagvinnutíma og að umsækjandi bjóði ekki upp á næturþjónustu. Það er að segja að ferðamenn verði að innrita sig milli kl. 15.00 og 17.00 og þurfi að fara fyrir kl. 11.00.

Með vísan til þess, þ.e. ef komur og brottfarir eru almennt á dagvinnutíma, þ.e. að starfsemin hafi ekki í för með sér aukna umferð eða ónæði utan dagvinnutíma, telur meirihluti nefndarinnar ekki forsendur til að leggjast gegn umsókninni að svo komnu enda eigi móttaka ferðamanna og brottfarir sér aðallega stað á dagvinnutíma. Framangreint er algjör forsenda þess að meirihluti nefndarinnar leggst ekki gegn umsókninni. Breytist móttöku- eða brottfarartími ferðamanna miðað við þetta almennt eða verði verulegt ónæði af starfseminni bresta forsendur fyrir jákvæðri afstöðu meirihluta nefndarinnar til starfseminnar. Áskilur nefndin sér rétt til að bregðast við á viðeigandi hátt m.a. með tilkynningu þar um til sýslumanns sem væntanlega tekur þá til skoðunar hvort forsendur fyrir leyfisveitingunni séu brostnar.

Vísað til staðfestingar í bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar.

Bæjarstjórn samþykkir með 4 atkvæðum og 3 á móti við lið 1 í fundargerð.

Bókun minnihlutans:

Fyrir liggur umsókn um að veita íbúðarhúsi við Látraströnd rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II. Gististaður í flokki II er ekki heimagisting heldur flokkast slík starfsemi undir minna gistiheimili sem samkvæmt 4. gr. reglugerðar um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II veitir heimild til að leigja út 5 herbergi, allt að 10 gesti allt árið um kring og getur slík starfsemi verið á einkaheimili.

Skipulags- og umferðarnefnd leggur til að samþykkja erindið þrátt fyrir mótmæli nágranna og ábendingar um að starfsemin rúmist ekki innan skilmála deiluskipulags vegna opnunartíma, ónæðis og bílastæða. Nefndin gengur svo lengra og færir rök fyrir því að heimila eigi að breyta öllu íbúðarhúsnæði á Seltjarnarnesi í minni gistiheimili. Skipulags- og umferðarnefnd setur þó ákveðna varnagla við leyfisveitinguna en þeir eru veikir og svo virðist í afgreiðslu nefndarinnar að þau séu ekki viss sjálf um hvort þeir haldi nokkuð.

Sveitarfélagið er aðeins umsagnaraðili í leyfisveitingu þessari og sýslumaður veitir leyfið. Ef sveitarfélagið veitir jákvæða umsögn þá þýðir það að sveitarfélagið stimpli það að gistiheimili rúmist samkvæmt skipulagi viðkomandi húsnæðis. Sýslumaður gefur þá út leyfið sem hefur skilgreind viðmið í reglugerð.

Síðastliðin tvö ár hefur staðið yfir stefnumótandi vinna, nefnd á vegum bæjarins tók út lög og reglugerðir og skilaði af sér þremur sviðsmyndum fyrir bæinn til að taka afstöðu til. Þessi afgreiðsla skipulags- og umferðarnefndar gerir ráð fyrir að bærinn fari þá sviðsmynd sem opnar á rekstur minni gistiheimila í öllum götum Seltjarnarnesbæjar. Það ber að taka fram að öllum íbúum gefst þegar kostur á að reka heimagistingu í 90 daga á ári en þessi afgreiðsla opnar á að einstaklingar geti breytt fjölskylduheimilum í heilsárs gistiheimili með tilheyrandi raski fyrir nágranna og fækkun íbúa og útsvarsgreiðanda.

Bæjarfulltrúar Samfylkingar og óháðra leggjast gegn afgreiðslu skipulags- og umferðarnefndar á máli nr. 2022 09 0054.

Guðmundur Ari Sigurjónsson - Bæjarfulltrúi Samfylkingar og óháðra
Sigurþóra Bergsdóttir - Bæjarfulltrúi Samfylkingar og óháðra
Bjarni Torfi Álfþórsson - Bæjarfulltrúi Samfylkingar og óháðra

2. 2020040062 - Stefnumörkun varðandi gististarfsemi og gististaði fyrir íbúðabyggð

Lagt fram minnisblað Alta, dagsett 29. september 2022, varðandi stefnumörkun um gistiþjónustu í Seltjarnarnesbæ.

Skipulags- og umferðarnefnd felur skipulagsfulltrúa að gera eftirfarandi breytingar á áður auglýstri lýsingu þannig að eftirfarandi texti verði einnig hluti af breytingunni:

„Auk heimagistingar er heimil á íbúðarsvæðum rekstrarleyfisskyld gistiþjónusta í minni gistiheimilum og íbúðum, sbr. 4. og 9. gr. reglugerðar nr. 1277/2016, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
 • Gisting er á lögheimili gistisöluaðila og hann skal hafa þar aðsetur.
 • Hámarksfjöldi leigðra herbergja er fimm.
 • Hámarksfjöldi gesta er 10 einstaklingar.
 • Starfsemin fari fram á dagvinnutíma og að gistisöluaðili bjóði ekki upp á næturþjónustu.
 • Starfsemin má ekki hafa neikvæð áhrif á næsta nágrenni, t.d. vegna ónæðis eða  hávaða.
 • Gestir nýti bílastæði innan lóðar.
 • Eitt stæði skal vera fyrir hverja fjóra gesti á gistiheimilum.
 • Heimilt er að gefa út nýtt leyfi fyrir skammtímaleigu í húsnæði á íbúðarsvæðum til samræmis við áður útgefin leyfi. Er þá miðað við að umfang starfseminnar aukist ekki frá því sem áður var heimilt. Gilda þá lög um fjöleignarhús nr. 26/1994 varðandi samþykki meðeigenda og lög um mannvirki nr. 160/2010 varðandi breytta notkun húss.
 • Skipulags- og umferðarnefnd Seltjarnarnesbæjar metur hvort umsókn um rekstrarleyfisskylda gististarfsemi samræmist ofangreindum skilyrðum. Einnig metur nefndin hvort gera þurfi breytingu á deiliskipulagi viðkomandi svæðis eða, ef deiliskipulag liggur ekki fyrir, hvort grenndarkynna þurfi umsóknina sbr. ákvæði 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.“
Eftir breytingu felur skipulags- og umferðarnefnd skipulagsfulltrúa að kynna tillöguna á vinnslustigi.

Vísað til staðfestingar í bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar.

Bæjarstjórn samþykkir með 4 atkvæðum og 3 sitja hjá við lið 2 í fundargerð.

Bæjarstjórn samþykkir fundargerðina í heild sinni sem er í 2 liðum.

Til máls tóku: SHB, GAS, DSO, BTÁ


3. Fundargerð 316. fundar Umhverfisnefndar.

Fundargerðin lögð fram.


4. Fundargerð Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, 243. fundur.

Fundargerðin lögð fram. Til máls tóku: ÞS, GAS


5. Fundargerð stjórnar SORPU bs., 473. fundur.

Fundargerðin lögð fram. Til máls tóku: BTÁ, ÞS


6. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness,
8. fundur.


Fundargerðin lögð fram.


7. Fundargerð svæðisskipulagsnefndar, 110. fundur.

Fundargerðin lögð fram.


8. Fundargerð Eigendafundar Strætó bs., 39. fundur.

Fundargerðin lögð fram.


Fundi slitið kl. 17:35
Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?